Przejdź do głównej zawartości

Przyciski poleceń w programie Camtasia 9


Podstawowy widok programu Camtasia 9

Do obsługi programu Camtasia 9 służą przyciski, które są uruchamiane za pomocą wskazania kursorem myszy i jednokrotnym kliknięciem lewym klawiszem. Opisy przycisków są słowne - po angielsku, lub w postaci ikonek. 

Osoby zaczynające pracę z programem mogą czuć się niepewnie, nie wiedząc co który przycisk wykonuje. Poniższe objaśnienie powinno ułatwić rozpoczęcie pracy.

O1 - obszar na którym będą wyświetlane opcje uruchamiane przyciskami z lewej strony. Jeśli czynny będzie przycisk Media, to wyświetlą się tutaj pobrane materiały robocze, jeśli będzie czynny przycisk Visual effects - to wyświetlą się tutaj narzędzia do stosowania efektów wizualnych itd.

Przyciski lewego panelu:
 1. Record - nagraj. Jest to przycisku uruchamiający program do nagrywania ekranu. Otwiera się w nowym oknie i jest obsługiwany własnymi przyciskami.
 2. Media - materiały robocze, wyświetla materiały robocze wprowadzone do programu
 3. Annotations - napisy, kliknięcie otworzy narzędzia wprowadzania napisów
 4. Transitions - przejścia, otwiera paletę przejść do zastosowania pomiędzy klipami
 5. Behaviours - zachowania, jest to opcja nowa, zachowanie to po prostu przygotowany z góry zestaw animacji. Można zastosować i później tylko dostosować, aby szybko wprowadzić złożoną animację na obiekt
 6. Animations - znana z poprzednich wersji opcja wprowadzania animacji. Rozbudowane zostały pewne opcje, a opcja Custom animation to dokładnie to, co było animacją w Camtasii 8.6
 7. Cursor Effects - efekty kursora. Jest to opcja wykorzystywana przy nagrywaniu filmu z ekranu.
 8. Voice Narration - narracja głosowa, przyciski otwiera opcje do nagrywania narracji. Po zakończeniu nagrania narracja zostanie dodana do projektu w miejscu gdzie znajdowała się głowica aktualnego momentu.
 9. Audio effects - efekty audio, wyświetla w panelu opcje audio - narastanie, zanikanie, normalizacja, usuwanie szumu
 10. Visual effects - efekty wizualne, wyświetla narzędzia do zmiany wyglądu klipu np. zmiana koloru, jasności itp.
 11. More - otwiera dodatkowe przyciski, które się nie wyświetlają ze względu na zbyt małą rozdzielczość monitora użytkownika.
 12. + przycisk do dodawania materiałów roboczych, kliknięcie otwiera opcje 
 13. Strzałki edycyjne - cofnij, anuluj cofnięcie. Strzałką w lewo cofamy ostatnią czynność, jest to bardzo przydatne w razie pomyłki. Łatwiejszym sposobem uzyskania tego samego efektu jest skrót Ctrl Z
 14. ikonki oznaczające: wytnij, kopiuj, wklej. Czynności te łatwiej się wykonuje skrótami klawiaturowymi: Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V.
 15. ikona przycisku do podziału klipu. Łatwiej się dokonuje podziału klikając na literę S. To spowoduje podział zaznaczonego klipu w miejscu ustawienia głowicy.
 16. Ikona lupy - kliknięcie powoduje wyświetlenie całej długości projektu dostosowane do wielkości ekranu
 17. Suwak ręcznego dostosowania widoku osi czasu. Wskazując kursorem kropkę suwaka i trzymając wciśnięty lewy klawisz, można myszką zwiększać i zmniejszać przybliżenie widoku osi czasu.
 18. Media Bin, Library - karty przełączające widok pola. Media Bin to materiały robocze własne, Library to przygotowane przykładowe i gotowe do użycia czołówki, animacje, muzyka itp. Biblioteka pełni bardzo pożyteczną rolę. Zapisanie własnego klipu do biblioteki pozwala na używanie go w wielu różnych projektach.
 19. Import Media - przycisk do wprowadzania materiałów roboczych do programu, działa podobnie jak przycisk +
 20. Ikony przycisków przełączania widoku pola. Obiekty w polu mogą być wyświetlane w postaci listy, lub siatki.
 21. Ikony przycisków sterujących odtwarzaniem podglądu. Do startu i zatrzymywania odtwarzania najwygodniej posługiwać się klawiszem spacji na klawiaturze.
 22. Ikony przełączania działania kursora. Kliknięcie na zieloną strzałkę przywraca działanie kursora jako wskaźnika. Kliknięcie na rączkę umożliwi przemieszczanie widoku w polu kanwy za pomocą myszki. 
 23. Ikona przycisku przycinania (crop). Po kliknięciu na tę ikonę w ramce otaczającej obiekt na kanwie zmieni się kształt uchwytów. Przesuwanie krawędzi ramki umożliwia odcięcie fragmentu zdjęcia lub wideo. Działa podobnie jak narzędzie crop w edytorach fotografii. 
 24. Przycisk rozwijający opcje ustawień projektu. Można tam ustawić rozdzielczość i kolor kanwy.
 25. Properties - właściwości. Jest to zmiana wobec poprzedniej wersji programu. W panelu powyżej wyświetlą się właściwości i przyciski sterujące do wybranych w lewym panelu opcji. Jeśli np. w lewym panelu wybierzemy “złożony ruch” (behaviour), to tutaj wyświetlą się możliwości zmiany właściwości tego ruchu. Sam przycisk “properties” zamyka i otwiera panel. 
 26. Share - udostępnij. Przycisk otwierający opcje renderowania, z których najczęściej będziemy wybierać Local file, aby zapisać na własnym komputerze.
O2 - obszar w którym wyświetlone są właściwości zaznaczonego klipu i możliwość ich dostosowania
O3 - obszar osi czasu, gdzie wyświetlone są klipy w porządku czasowym oraz wzdłuż osi Z. (kolejność warstw)

Popularne posty z tego bloga

Klawiatura komputera - podstawowe fakty

Niedoświadczonym użytkownikom komputera warto się zapoznać ze sprawami, które nie są intuicyjne i łatwe do samodzielnego odkrycia podczas klikania. Klawiatura jako urządzenie, jest tego przykładem. W swojej praktyce spotkałem się z osobami, którym najprostsze funkcje klawiatury były nieznane. Gwoli sprawiedliwości, trzeba powiedzieć, że nie odnosi się to jedynie do osób starszych. Zdarzyło mi się zaobserwować sytuacje, kiedy osoby w wieku lat dwudziestu kilku do napisania wielkiej litery włączały caps lock. Wbrew pozorom jednak obsługa klawiatury komputera jest nieskomplikowana. Trzeba zapamiętać dosłownie garstkę informacji, żeby usprawnić użytkowanie tego urządzenia. 
Komputer jest maszyną przetwarzającą informację. Musi być więc wyposażony w urządzenia do przyjmowania informacji i oddawania informacji. W dodatku te urządzenia muszą być przyjazne dla użytkownika. Zbiorczo do tych urządzeń używana jest nazwa interfejs, od angielskiego interface (wym. interfejs)
Jest kilka rodzajów u…

Movie Maker Zapisywanie gotowego filmu.

Pracując z plikiem projektu możemy zamykać i otwierać program. Edytować poszczególne jego składniki, ale przychodzi moment kiedy uważamy, że dzieło jest już gotowe i nadaje się do publikacji. W formacie pliku projektu nie możemy go opublikować, gdyż projekt to jedynie zbiór instrukcji jakie składowe z plików znajdujących się w pamięci stałej komputera mają być umieszczone w filmie. Aby nadać filmowi ostateczny kształt należy go zapisać w formacie, zawierającym rzeczywistą informację o obrazie i dźwięku, a nie o tym gdzie na naszym komputerze taka informacja jest.

Windows Movie Maker Czasy i szybkość wyświetlania

W poprzednim odcinku poradnika opisany było dodawanie zdjęć i wideo. Po tych czynnościach projekt został zamknięty, a przed zamknięciem zmiany zapisane. Po kolejnym otwarciu projektu widzimy, że elementy wizualne – zdjęcia i lub wideo mamy ułożone w obszarze roboczym. Jeśli dodawaliśmy wiele plików, to są one ułożone w tej samej kolejności, jak w folderze z którego były przesyłane. I o to właśnie chodzi. Czasem jednak już po przesłaniu stwierdzimy, że chcemy jednak zmienić układ slajdów. Aby zmienić kolejność wystarczy dany plik kliknąć. Niebieska ramka oznacza zaznaczenie. Taki zaznaczony element możemy przesuwać myszką, trzymając wciśnięty lewy klawisz. Metoda taka nazywa się "złap, przenieś, upuść" i jest najwygodniejsza do tego typu operacji. Najlepiej jednak nad kolejnością się zastanowić wcześniej, w trakcie przygotowywania materiałów. Zaoszczędzi to nam czasu, a uwagę będziemy mogli zwrócić na inne aspekty filmu.