Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2016

Panel nawigacyjny w oknie programu Gmail

Po zalogowaniu się do serwisu Gmail i otwarciu okna programu wyświetlony jest widok Odebrane. 
Z lewej strony ekranu, pod przyciskiem Utwórz, wyświetlona zostaje lista wyrazów. Tworzą one panel nawigacyjny, a każdy jest aktywnym przyciskiem, który przełącza na widok opisany w poleceniu. Nazwy przycisków są po prostu nazwami folderów, lub etykiet przypisanych do danej kategorii wiadomości. Kliknięcie na różne polecenia nawigować w serwisie, czyli przechodzić pomiędzy widokami zawartości różnych folderów.
Odebrane - są to wiadomości nadesłane do skrzynki, których użytkownik nie przeniósł do innego folderu. Mogą być przeczytane lub nie. Przeczytane są wyświetlane pogrubioną czcionką, a te które były już otwarte - czcionką zwykłą. Oczywiście słowo przeczytane należy rozumień umownie. Faktycznie chodzi o to, czy dana wiadomość była otwarta, lub oznaczona jako przeczytana.

Listy zadań i kontakty w poczcie Gmail

Google dostarcza wielu usług. Jedną z najbardziej popularnych jest serwis poczty elektronicznej, który działa od 2004 roku i obecnie korzysta z niego około pół miliarda użytkowników. Wśród innych usług jest Kalendarz Google, oraz Google +. 
Programy Google są ze sobą powiązane  i niektóre funkcje z różnych usług się zazębiają.
W przypadku Gmail i Kalendarza Google wspólną funkcją są listy zadań. Listy zadań to system notowania wydarzeń i planów skorelowany z kalendarzem. Możliwość edycji list z dwóch różnych programów pozwala użytkownikowi na lepszą organizację pracy i kontrolę nad terminowym wykonywaniem zaplanowanych działań.

Wygląd i funkcje interfejsu Gmail

Użytkownik Internetu ma do wyboru wiele serwisów oferujących usługi poczty elektronicznej, popularnie zwanej e-mailem. Większość usług jest oferowanych bezpłatnie. Ceną za darmowe korzystanie jest najczęściej konieczność zamykania wyskakujących okienek i banerów reklamowych. 
Pod tym względem Gmail wyróżnia się pozytywnie na tle konkurencji.Reklam w Gmailu prawie nie ma. A jeśli już, to są one bardzo dyskretne i nie przeszkadzają w normalnym korzystaniu z usługi. Co więcej reklamy te są w sposób inteligentny korelowane z treścią wysyłanych wiadomości, i czasem mogą dopomóc w rozwiązaniu dylematów użytkownika.
Również pod względem bezpieczeństwa serwis Gmail spełnia najwyższe standardy. Jest to system poczty, gdzie wszystko jest przechowywane na serwerach zewnętrznych, a tylko na polecenie użytkownika załączone pliki są zapisywane lokalnie na dysku komputera. Przed takim zapisaniem pliki zawsze są skanowane pod kątem wirusów i dopiero, kiedy system potwierdzi bezpieczeństwo są pobier…

Wakacyjny trening pamięci

Wakacyjny okres to przerwa w zajęciach komputerowych Akademii Seniora. Dlatego w bibliotece przygotowaliśmy formę aktywności dla seniorów w zakresie ćwiczenia pamięci. Zajęcia odbywały się w trzech grupach. Każda grupa uczestniczyła w czterech sesjach zajęciowych. Działanie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Angażowali się w prowadzone ćwiczenia, a spotkania były dodatkową okazją do pogłębiania relacji towarzyskich.  

Pisanie głosowe

Dla osób, które nie mają dużej wprawy w obsłudze klawiatury, korzystanie z dyktowania, zamiast wprowadzania z liter klawiatury, może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Osiągnięcie dobrej sprawności w obsłudze klawiatury wymaga pracy i naprawdę dużo czasu. Osoby piszące tzw. metodą bezwzrokową trenują setki godzin, aby osiągnąć biegłość. Tymczasem nauczenie się i osiągnięcie wprawy w pisaniu głosowym to sprawa najwyżej kilkudziesięciu minut. A dla osób mających doświadczenie w obsłudze komputera - zaledwie kilku. Pisanie głosowe jest jedną z możliwości tworzenia tekstu oferowaną przez program Dokumenty Google.
Podczas dyktowania należy zachować jedynie kilka podstawowych i jasnych zasad. Należy mówić wyraźnie i z normalną prędkością, a w otoczeniu powinna być zachowana cisza. Hałas może zakłócić funkcjonowanie rozpoznawania mowy. 
W języku polskim narzędzie pisania głosowego nie obsługuje interpunkcji. Dlatego przecinki, kropki i inne znaki należy wprowadzić ręcznie po podyktowaniu teks…

Atrybuty czcionki

Atrybut to słowo popularne w żargonie komputerowym. Inaczej mówiąc jest to właściwość, cecha, wyróżnik. Atrybuty to, oprócz wielkości, kroju i koloru, również takie własności czcionki jak pogrubienie, pochylenie (kursywa) i podkreślenie. Opcje te wybiera się za pomocą przycisków. Pierwszy jednoklik włącza atrybut, a drugi jednoklik wyłącza. Osoby piszące dużo tekstów zazwyczaj posługują się skrótami klawiaturowymi: Ctrl+B,(bold) Ctrl+I,(italic) Ctrl+U (underlined). Dzieje się tak, że skróty klawiaturowe, choć nie są intuicyjne, to jednak w praktyce są dużo bardziej ergonomiczne w stosowaniu.

Zmiana koloru tekstu

Kolor czcionki wybieramy z palety kolorów. Oprócz czcionki można pokolorować też tło tekstu tzw. podświetlenie. Paleta kolorów jest  taka sama dla rysunków, prezentacji i dokumentów Google. Posiada opcję “niestandardowe”. Użycie jej umożliwia zmianę jasności odcienia w sposób płynny.

Rozmieszczenie tekstu na stronie

Tekst na stronie możemy rozmieścić w dwóch kierunkach - w pionie i w poziomie.  Do rozmieszczenia w pionie używamy klawiszy Enter i Backspace. Klawisz Enter dodaje nowy wiersz. Jeśli pozostawimy ten wiersz pusty, to w ten sposób utworzymy pustą przestrzeń nad lub pod akapitem tekstu. Klawiszem Backspace możemy puste wiersze usuwać.  W kierunku poziomym tekst rozmieszczamy za pomocą narzędzia “wyrównanie”. Ikon przycisków sugerują wygląd tekstu po ich użyciu. Podczas wskazania przycisku wyświetla się podpowiedź jakim skrótem klawiszowym możemy wykonać tę samą czynność. W różnych programach skróty klawiaturowe mogą się nieco różnić.

Wielkość czcionki

Wielkość czcionki wybieramy z rozwijanej listy opcji, na której wyświetlone są wielkości w punktach. Po wybraniu wielkości zmienia się wysokość kursora tekstowego. Dzięki temu od razu widać jak dużą czcionką będzie zapisany tekst. 
Wielkość możemy też zmieniać bardzo łatwo po napisaniu treści. Wystarczy zaznaczyć wybrany fragment i ponownie dostosować wielkość znaków.

Dwa okna obok siebie

Czasem zachodzi potrzeba, aby wyświetlić treść w dwóch oknach obok siebie. Użytkownik ma dostęp do dwóch dokumentów jednocześnie. Jest to szczególnie przydatne kiedy użytkownik się nauczyć jakiejś czynności, a instrukcję ma zapisaną w innym programie. Czasem chce przenosić coś między folderami itp. Wtedy wyświetlenie dwóch okien obok siebie ułatwia znacznie pracę.
Robi się to bardzo łatwo. Należy uchwycić belkę i przesunąć kursorem całkowicie do bocznej krawędzi. Kiedy kursor dotyka krawędzi pojawia się cień. Zwolnienie przycisku myszy spowoduje wyświetlenie okna na połówce ekranu. Na drugiej połówce można wyświetlić drugie okno. 
Jeśli użytkownik chce kartę z przeglądarki otworzyć w osobnym oknie, to wystarczy “wydrzeć” tę kartę i ustawić z boku na pustym obszarze ekranu.

Krój czcionki

Każdy krój czcionki ma swoją unikalną nazwę. Ogólnie dzielimy czcionki na szeryfowe i bezszeryfowe. Przykładem czcionki szeryfowej jest Georgia, a bezszeryfowej jest Verdana. W rozwijanej liście nazwa czcionki jest napisana odpowiadającym jej krojem. Krój czcionki możemy wybrać zanim zaczniemy pisać. Wtedy podczas pisania od razu wstawiane są litery w wybranym kroju. Ale zawsze możemy zmienić, po zaznaczeniu tekstu i jednokliku lewym klawiszem na wybranej opcji.

Co to jest formatowanie tekstu?

Formatowanie tekstu, to jak sugeruje nazwa ustalenie formy, kształtu, ostatecznego wyglądu dla napisanej treści. Formatowanie jest ostatnią czynnością podczas tworzenia tekstu - przed ewentualnym wydrukiem.  Na formatowanie tekstu składają się następujące czynności: - wielkość czcionki
- krój i atrybuty czcionki
- kolor czcionki
- rozmieszczenie akapitów i bloków tekstu

Złap i upuść

“Złap i upuść” to jedna z najczęściej wykonywanych czynności podczas obsługi komputera. Zazwyczaj odbywa się podczas porządkowania plików, czyli umieszczania ich w odpowiednich folderach, Również przy zmianie wielkości okna, w programach graficznych, w edytorach fotografii, wideo, itp. Jest czynnością bardzo intuicyjną i łatwą do nauczenia się.   Od “kopiuj, wklej” różni się tym, że w lokalizacji źródłowej - często - nie pozostawia oryginału. Jest raczej odpowiednikiem polecenia “wytnij, wklej”.
Istotą tej czynności jest przytrzymanie wciśniętego lewego klawisza myszki. Po wskazaniu określonego punku na ekranie, wciśnięcie i przytrzymanie wciśniętego lewego klawisza powoduje jakby “złapanie” czegoś, co się znajdowało w tym punkcie. (ikona, uchwyt ramki w programie graficznym, itp.) Przesunięcie myszy z wciśniętym klawiszem spowoduje przesunięcie uchwyconego obiektu. Bardzo użyteczne i uniwersalne działanie.

Kopiuj i wklej

"Kopiuj i wklej" to jedna z najczęściej wykonywanych czynności przy użyciu komputera. Przydatna jest wtedy, kiedy chcemy zrobić nową wersję jakiegoś pliku np. dodać napis na zdjęciu, zmienić coś w tekście itp, ale oryginalny plik ma pozostać w niezmienionej formie. Bardzo często kopiujemy coś z internetu i wklejamy na swoim komputerze. 
Działanie “kopiuj wklej” można wykonać na kilka sposobów. Najbardziej intuicyjny jest chyba ten przy użyciu klawiszy myszki. Wskazujemy plik, który chcemy skopiować. Klikamy jeden raz prawym. Z rozwiniętej listy wybieramy opcję “kopiuj” i klikamy jeden raz lewym. Umieszczamy kursor w miejscu docelowym. Klikamy jeden raz prawym. Z rozwijanej listy wybieramy opcję “wklej”. Klikamy jeden raz lewym.