Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2016

Ruchy kamery - podsumowanie

Ruchy kamery możemy podzielić na takie, które odbywają się wzdłuż osi prostopadłej do płaszczyzny ekranu, czyli zgodne z kierunkiem patrzenia kamery, oraz ruchy równoległe do tej płaszczyzny - pionowe i poziome. Najazd, odjazd i dolly-zoom to ruchy kamery związane z ruchem kamery wzdłuż osi prostopadłej do płaszczyzny ekranu. Opisałem je w innym wpisie, natomiast teraz opiszę sytuacje, kiedy kamera porusza się równolegle do płaszczyzny ekranu.

Jak zrobić ujęcie typu dolly w filmie rysunkowym?

Ruchy kamery są bardzo ważnym środkiem wyrazu w sztuce filmowej a dolly należy do ciekawszych sposobów prowadzenia kamery. W tym ruchu odległość pomiędzy kamerą i główną postacią nie zmienia się, za to zmienia się kąt widzenia tła. Wywołuje to u widza wrażenia, których w świecie rzeczywistym się nie doświadcza zbyt często. Pogłębia emocjonalną wymowę ujęcia. W technicznym sensie dolly jest rozbudowanym efektem najazdu, lub odjazdu.

Ruchy kamery - najazd i odjazd

Kiedy oglądamy filmy, to najczęściej chłoniemy treść, a nie zastanawiamy się nad środkami wyrazu wykorzystanymi w filmie. Treść filmu, jego przekaz jest bowiem najważniejsza. Bywa jedna też tak, że nawet ciekawa historia może być przekazana w nudny sposób. Zauważamy, że niektóre osoby mają dar opowiadania i robią to w sposób ciekawy, wciągający. Jeśli chodzi o mówienie, to często jest to po prostu w genach, ale można się też tego nauczyć. Aktorzy właśnie uczą się takich sposobów operowania głosem, aby - przede wszystkim - było ich słychać wyraźnie, oraz żeby ich przekaz był nasiąknięty emocjami. Emocje mają to do siebie, że się udzielają. A jak się udzielą, to wciągają. Powodują, że się nie nudzimy.
Twórcy filmowi stosują różne środki, aby ich opowieść była jak najbardziej angażująca widza. Sami widzowie, często nie zdają sobie sprawy, na czym polega manipulacja. I to jest właśnie magia kina. Jeśli chcemy zrobić filmik animowany, który wciągnie widza, to powinniśmy skorzystać ze spra…

O umiejętności patrzenia z różnych pozycji

W technice filmowej przedstawianie akcji z różnych punktów widzenia, stosowanie różnorodnego, dynamicznego kadrowania, jest rzeczą nieodzowną. Podobnie rzecz ma się z filmem rysunkowym. Stosowanie różnych ujęć pozwala na utrzymanie uwagi widza na wysokim poziomie przez dłuższy czas. W powszednim życiu nikt nie gapi się wciąż w jeden punkt. Wyjątkiem jest może czytanie, kiedy oczami przesuwamy po małej przestrzeni, skupiając wzrok na tekście. Ale w przypadku czytania obrazy powstają w naszej wyobraźni. I te obrazy wciąż się zmieniają stosownie do akcji książki. Natomiast w sytuacjach życiowych wciąż krążymy wzrokiem po otoczeniu.

Zgłębianie tajemnic animacji

Program Camtasia posiada wiele przydatnych - dla twórców amatorów filmu animowanego - funkcji. W prosty sposób pozwala zastosować ruch do wybranych obiektów. Przy czym nie ogranicza tych możliwości do rysunku lub zdjęcia, ale pozwala także na animacje klipami filmowymi. Dzięki temu można tworzyć różnorodne filmy nie tylko animowane, osiągając wspaniałe efekty. Film rysunkowy stanowi doskonały punkt wyjścia do opanowania edycji wideo.
Wróćmy na chwilę do podstaw. Co właściwie oznacza słowo animacja i skąd się wzięło? Pochodzi ono z łaciny i wywodzi się od anima – dusza, życie. W sensie dosłownym więc animacja - to ożywianie. Tchnienie życia w coś martwego. W sztuce określenie to funkcjonowało najpierw w teatrzykach kukiełkowych. Tam poruszanie kukiełkami nazywano właśnie animacją. Z teatru określenie przeniosło się do świata filmowego, na określenie utworu stworzonego nie metodą bezpośredniego filmowania. Przed kamerą występowali przecież aktorzy - żywi ludzie. Termin animacja stoso…

Jak zrobić skaczącego baranka?

Animowanie wydaje się skomplikowane. I to prawda, do łatwych to zadanie nie należy. Komputer i program będzie jednak wielkim sprzymierzeńcem w wykonaniu fajnego filmu. Jeśli sprawa jest  skomplikowana i trudno na początku ogarnąć, to najlepszą metodą jest rozłożenie problemu na drobniejsze składniki. Posłużę się przykładem jak podejść do problemu: chcę mieć ruchomego baranka na łące. Muszę więc zacząć od przygotowania rysunków łąki i baranka. Krajobraz będzie tłem, a baranek bohaterem sceny. Importuję obrazki do programu - ikonki pokazują się w klipbinie. Potem w odpowiedniej kolejności przenoszę rysunki na oś czasu. 

Baranie skoki

Popularne przysłowie mówi: Na Nowy Rok - barani skok. Wszyscy oczywiście wiemy, że chodzi o dłuższy dzień, mijający czas i zbliżającą się wiosnę. Z wiosną nieodłącznie kojarzą się Święta Wielkanocne. To będzie kolejna okazja do składania sobie życzeń, wysyłania laurek i publikowania okolicznościowych filmików. 
Podczas zajęć w bibliotece przymierzamy się - i to poważnie - do edycji wideo w programie Camtasia. Program ten pozwala zrobić o wiele więcej, łatwiej i szybciej niż popularny Movie Maker. Wymaga jednak też więcej wiedzy. Nie tylko znajomości funkcji samego programu. Trzeba wiedzieć więcej o ogólnych zasadach edycji filmów i tworzeniu pokazów. Niezbędne będzie też opanowanie technik stosowanych w Rysunkach Google. Jestem przekonany, że wysiłek w to włożony, to będzie dobra inwestycja. Wkrótce zaowocuje pięknymi efektami. 

Szukajmy dobrych wzorców

Oprócz języka mówionego jest tak zwany “język ciała”. Na temat jego ważności w przekazywaniu informacji zdania są podzielone. Jakiś czas temu przez internet przebiegła informacja o badaniach “naukowych”, jakoby gestami ludzie przekazują więcej niż przy pomocy słów. Jednak wystarczy proste pytanie - po co się uczyć języków obcych? Czy jadąc do innego kraju nie potrzebuję słów w obcym języku? Oczywiście nie jest to prawdą. Chcąc porozumiewać się swobodnie, trzeba znać i używać języka mówionego i pisanego. Nie znaczy to jednak, że mowa ciała jest bez znaczenia. Czasem mina, lub gest dodaje nowego znaczenia temu co mówimy. Często zaprzeczamy gestem wypowiedzi werbalnej w celu uzyskania efektu zaskoczenia, żartu lub sarkazmu. 
Kreskówki z natury rzeczy przedstawiają postacie w formie skrótowej, uproszczonej. Ponadto są wizualnym sposobem przekazywania treści. Często werbalne wyrażanie się jest pominięte całkowicie. Pozostawione są tylko efekty dźwiękowe i wyrazy wyrażające pozytywne uczuc…