Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2016

Oswajanie Androida

Android to termin z robotyki. To robot, który kształtem przypomina człowieka. Na przykład w fabrykach samochodów już od wielu lat działają roboty, ale są one wyspecjalizowane w wykonywaniu ściśle określonych czynności, a ich kształt jest zaprojektowany pod kątem danej czynności np. przenoszenia karoserii z miejsca na miejsce. Natomiast android to taki robot, który tak jak człowiek może robić wszystko. Autorzy systemu operacyjnego na smartfony sięgnęli po to określenie podczas tworzenia systemu operacyjnego dla smartfona i stworzyli adekwatne logo 
W założeniu ma to być inteligentny system umożliwiający działanie aplikacji wspomagających doznania z korzystania urządzenia.Od krótkiego czasu jestem posiadaczem smartfona z tym systemem. Na ilustracjach są zrzuty ekranu z urządzenia Lenovo Moto G4, z Androidem 6 Marshnallow. Urządzenia innych producentów i inne wersje Androida mogą się różnić w szczegółach. Ogólnie jednak dosyć łatwo się zorientować co jest do czego. Na zajęciach w Akad…

Smartfon dla seniora

Młodzi ludzie, chociaż zapewne rozumieją słowo telefon, to zapewne trudno im sobie wyobrazić sytuację, kiedy chcąc się połączyć z inną osobą, trzeba było ręcznie wykręcać numer. W dodatku trzeba było ten numer mieć w pamięci, lub zanotowany w zeszycie. Większość osób miało chyba takie zeszyty leżące na półce obok aparatu. 
Z dzieciństwa pamiętam, jakim wielkim poważaniem cieszyły się zapałki. W podstawówce byłem zagorzałym zbieraczem etykiet zapałczanych. Zapałki były objęte monopolem państwowym, co świadczyło o tym jak wielką rolę stanowiły dla gospodarki państwowej. Teraz nagle stwierdzam, że - nie będąc palaczem papierosów - od wielu lat nie miałem w ręku tak niegdyś pospolitego pudełeczka. 
Pewne wynalazki, nawet wielkie, jednak przemijają. Pozwolę sobie przeskoczyć epokę telefonu komórkowego i przejdę to tego co dzisiaj jest najbardziej na czasie. Osoby przyzwyczajone do użytkowania tradycyjnych aparatów nie bardzo zdają sobie sprawę, co potrafią smartfony. W telefonach komórkow…

Z łezką w oku o telefonach

Komunikacja przez telefon, i ułatwienia z jakich mogą skorzystać seniorzy wymaga kilku wpisów. Zacznę więc tradycyjnie od historii. 
Telefon jako urządzenie do komunikacji głosowej na odległość zostało wynalezione dawno temu. Za konkretną datę przyjmuje się 10 marca 1876 roku, kiedy to padły znamienne słowa: “Panie Watson, proszę tu przyjść. Jest pan potrzebny.” I pan Watson, który przebywał w sąsiednim pokoju, rzeczywiście zjawił się u wynalazcy Aleksandra Bella.
Dalej to już wszyscy wiedzą. Wynalazek okazał się bardzo użyteczny i potrzebny. Były czasy kiedy telefon stacjonarny był obiektem marzeń. Większość seniorów zapewne pamięta listy zapisów w Telekomunikacji Polskiej, gdzie trzeba było czekać w kolejce. Powodem była konieczność prowadzenia łączenia poszczególnych abonentów za pomocą kabli miedzianych. Było to kosztowne i czasochłonne. Okres oczekiwania w niektórych przypadkach sięgał kilkunastu lat. 

Jednak czas płynie, technologie się rozwijają, uczeni i inżynierowie wymyślaj…

Co to jest plik?

Niektórzy ludzie używają słowa plik, a jednak z kontekstu rozmowy wynika, że nie rozumieją tego, o czym właściwie mówią. Dotyczy to również innych słów z żargonu komputerowego.
Niestety, żargonu komputerowego trzeba się uczyć tak jak obcego języka. Od podstaw. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że trzeba sobie przyswoić znaczenie danego słowa.
Przy językach naturalnych pojęcia najczęściej są dobrze znane: koń, samochód, dom. Trzeba tylko nauczyć się brzmienia i pisowni: horse, car, house. W przypadku słów dotyczących komputera, oprócz brzmienia i pisowni trzeba jeszcze zrozumieć znaczenie. A w wielu przypadkach są to pojęcia, wobec których użytkownicy nie odnajdują analogów we wcześniej ukształtowanych zasobach wiedzy. Pocieszający jest jedynie fakt, że w porównaniu z językiem naturalnym liczba pojęć i słów specjalistycznych jest niewielka. Jednym z podstawowych słów używanych w świecie komputerów jest plik.

Jaka treść kryje się pod słowem plik? Definicja pliku - za Wikipedią - jest su…

Co to jest interfejs?

Słowo interfejs od angielskiego "interface". Jest bardzo ważne w żargonie komputerowym. Ze względu na pochodzenie od języka angielskiego nie wywołuje skojarzeń z innymi wyrazami. Polskie określenie to "sprzęg". Tu mogą już przychodzić na myśl słowa pochodne typu: sprzęganie, sprzęgać, łączyć itp. Tym niemniej słowo sprzęg przyjęło się bardzo słabo i chyba wszyscy używają interfejs. Używa się go w dwóch odmianach: oryginalnej angielskiej pisowni – interface, oraz spolszczonej – interfejs. Wymowa jest zgodna z pisownią polską. 
Skąd to słowo się wzięło. Inter – znaczy pomiędzy, face – znaczy twarz, oblicze. Angielskojęzyczni twórcy komputerowi ukuli to słowo na oznaczenie systemu urządzeń służących komunikacji pomiędzy komputerem i użytkownikiem. Przyjęło się i jest powszechnie używane w takim znaczeniu.

Co to jest komputer? I do czego służy?

Każdą informację można zapisać zapisać za pomocą symboli, znaków. Słowa, czyli symbole dźwiękowe, wyrazy – symbole graficzne są przykładami przetwarzania informacji. Komputer jest maszyną, urządzeniem. Jest wyspecjalizowanym urządzeniem do przetwarzania informacji. Co waże, jest maszyną programowalną. Oznacza to, że jedna i ta sama maszyna może być wykorzystana w różny sposób. Naukowcy mogą się nim posłużyć do analizy badań, wojsko do obliczania lotu pocisków, a przeciętny obywatel do nauki i rozrywki. Komputer może odtwarzać dźwięki i wyświetlać obrazy. Daje ogromne możliwości do wykorzystania w rozrywce np. grach i filmach.

Panel nawigacyjny w oknie programu Gmail

Po zalogowaniu się do serwisu Gmail i otwarciu okna programu wyświetlony jest widok Odebrane. 
Z lewej strony ekranu, pod przyciskiem Utwórz, wyświetlona zostaje lista wyrazów. Tworzą one panel nawigacyjny, a każdy jest aktywnym przyciskiem, który przełącza na widok opisany w poleceniu. Nazwy przycisków są po prostu nazwami folderów, lub etykiet przypisanych do danej kategorii wiadomości. Kliknięcie na różne polecenia nawigować w serwisie, czyli przechodzić pomiędzy widokami zawartości różnych folderów.
Odebrane - są to wiadomości nadesłane do skrzynki, których użytkownik nie przeniósł do innego folderu. Mogą być przeczytane lub nie. Przeczytane są wyświetlane pogrubioną czcionką, a te które były już otwarte - czcionką zwykłą. Oczywiście słowo przeczytane należy rozumień umownie. Faktycznie chodzi o to, czy dana wiadomość była otwarta, lub oznaczona jako przeczytana.

Listy zadań i kontakty w poczcie Gmail

Google dostarcza wielu usług. Jedną z najbardziej popularnych jest serwis poczty elektronicznej, który działa od 2004 roku i obecnie korzysta z niego około pół miliarda użytkowników. Wśród innych usług jest Kalendarz Google, oraz Google +. 
Programy Google są ze sobą powiązane  i niektóre funkcje z różnych usług się zazębiają.
W przypadku Gmail i Kalendarza Google wspólną funkcją są listy zadań. Listy zadań to system notowania wydarzeń i planów skorelowany z kalendarzem. Możliwość edycji list z dwóch różnych programów pozwala użytkownikowi na lepszą organizację pracy i kontrolę nad terminowym wykonywaniem zaplanowanych działań.

Wygląd i funkcje interfejsu Gmail

Użytkownik Internetu ma do wyboru wiele serwisów oferujących usługi poczty elektronicznej, popularnie zwanej e-mailem. Większość usług jest oferowanych bezpłatnie. Ceną za darmowe korzystanie jest najczęściej konieczność zamykania wyskakujących okienek i banerów reklamowych. 
Pod tym względem Gmail wyróżnia się pozytywnie na tle konkurencji.Reklam w Gmailu prawie nie ma. A jeśli już, to są one bardzo dyskretne i nie przeszkadzają w normalnym korzystaniu z usługi. Co więcej reklamy te są w sposób inteligentny korelowane z treścią wysyłanych wiadomości, i czasem mogą dopomóc w rozwiązaniu dylematów użytkownika.
Również pod względem bezpieczeństwa serwis Gmail spełnia najwyższe standardy. Jest to system poczty, gdzie wszystko jest przechowywane na serwerach zewnętrznych, a tylko na polecenie użytkownika załączone pliki są zapisywane lokalnie na dysku komputera. Przed takim zapisaniem pliki zawsze są skanowane pod kątem wirusów i dopiero, kiedy system potwierdzi bezpieczeństwo są pobier…

Wakacyjny trening pamięci

Wakacyjny okres to przerwa w zajęciach komputerowych Akademii Seniora. Dlatego w bibliotece przygotowaliśmy formę aktywności dla seniorów w zakresie ćwiczenia pamięci. Zajęcia odbywały się w trzech grupach. Każda grupa uczestniczyła w czterech sesjach zajęciowych. Działanie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Angażowali się w prowadzone ćwiczenia, a spotkania były dodatkową okazją do pogłębiania relacji towarzyskich.  

Pisanie głosowe

Dla osób, które nie mają dużej wprawy w obsłudze klawiatury, korzystanie z dyktowania, zamiast wprowadzania z liter klawiatury, może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Osiągnięcie dobrej sprawności w obsłudze klawiatury wymaga pracy i naprawdę dużo czasu. Osoby piszące tzw. metodą bezwzrokową trenują setki godzin, aby osiągnąć biegłość. Tymczasem nauczenie się i osiągnięcie wprawy w pisaniu głosowym to sprawa najwyżej kilkudziesięciu minut. A dla osób mających doświadczenie w obsłudze komputera - zaledwie kilku. Pisanie głosowe jest jedną z możliwości tworzenia tekstu oferowaną przez program Dokumenty Google.
Podczas dyktowania należy zachować jedynie kilka podstawowych i jasnych zasad. Należy mówić wyraźnie i z normalną prędkością, a w otoczeniu powinna być zachowana cisza. Hałas może zakłócić funkcjonowanie rozpoznawania mowy. 
W języku polskim narzędzie pisania głosowego nie obsługuje interpunkcji. Dlatego przecinki, kropki i inne znaki należy wprowadzić ręcznie po podyktowaniu teks…

Atrybuty czcionki

Atrybut to słowo popularne w żargonie komputerowym. Inaczej mówiąc jest to właściwość, cecha, wyróżnik. Atrybuty to, oprócz wielkości, kroju i koloru, również takie własności czcionki jak pogrubienie, pochylenie (kursywa) i podkreślenie. Opcje te wybiera się za pomocą przycisków. Pierwszy jednoklik włącza atrybut, a drugi jednoklik wyłącza. Osoby piszące dużo tekstów zazwyczaj posługują się skrótami klawiaturowymi: Ctrl+B,(bold) Ctrl+I,(italic) Ctrl+U (underlined). Dzieje się tak, że skróty klawiaturowe, choć nie są intuicyjne, to jednak w praktyce są dużo bardziej ergonomiczne w stosowaniu.

Zmiana koloru tekstu

Kolor czcionki wybieramy z palety kolorów. Oprócz czcionki można pokolorować też tło tekstu tzw. podświetlenie. Paleta kolorów jest  taka sama dla rysunków, prezentacji i dokumentów Google. Posiada opcję “niestandardowe”. Użycie jej umożliwia zmianę jasności odcienia w sposób dowolny, według wyboru użytkownika.

Rozmieszczenie tekstu na stronie

Tekst na stronie możemy rozmieścić w dwóch kierunkach - w pionie i w poziomie.  Do rozmieszczenia w pionie używamy klawiszy Enter i Backspace. Klawisz Enter dodaje nowy wiersz. Jeśli pozostawimy ten wiersz pusty, to w ten sposób utworzymy pustą przestrzeń nad lub pod akapitem tekstu. Klawiszem Backspace możemy puste wiersze usuwać.  W kierunku poziomym tekst rozmieszczamy za pomocą narzędzia “wyrównanie”. Ikon przycisków sugerują wygląd tekstu po ich użyciu. Podczas wskazania przycisku wyświetla się podpowiedź jakim skrótem klawiszowym możemy wykonać tę samą czynność. W różnych programach skróty klawiaturowe mogą się nieco różnić.

Wielkość czcionki

Wielkość czcionki wybieramy z rozwijanej listy opcji, na której wyświetlone są wielkości w punktach. Po wybraniu wielkości zmienia się wysokość kursora tekstowego. Dzięki temu od razu widać jak dużą czcionką będzie zapisany tekst. 
Wielkość możemy też zmieniać bardzo łatwo po napisaniu treści. Wystarczy zaznaczyć wybrany fragment i ponownie dostosować wielkość znaków.

Dwa okna obok siebie

Czasem zachodzi potrzeba, aby wyświetlić treść w dwóch oknach obok siebie. Użytkownik ma dostęp do dwóch dokumentów jednocześnie. Jest to szczególnie przydatne kiedy użytkownik się nauczyć jakiejś czynności, a instrukcję ma zapisaną w innym programie. Czasem chce przenosić coś między folderami itp. Wtedy wyświetlenie dwóch okien obok siebie ułatwia znacznie pracę.
Robi się to bardzo łatwo. Należy uchwycić belkę i przesunąć kursorem całkowicie do bocznej krawędzi. Kiedy kursor dotyka krawędzi pojawia się cień. Zwolnienie przycisku myszy spowoduje wyświetlenie okna na połówce ekranu. Na drugiej połówce można wyświetlić drugie okno. 
Jeśli użytkownik chce kartę z przeglądarki otworzyć w osobnym oknie, to wystarczy “wydrzeć” tę kartę i ustawić z boku na pustym obszarze ekranu.

Krój czcionki

Każdy krój czcionki ma swoją unikalną nazwę. Ogólnie dzielimy czcionki na szeryfowe i bezszeryfowe. Przykładem czcionki szeryfowej jest Georgia, a bezszeryfowej jest Verdana. W rozwijanej liście nazwa czcionki jest napisana odpowiadającym jej krojem. Krój czcionki możemy wybrać zanim zaczniemy pisać. Wtedy podczas pisania od razu wstawiane są litery w wybranym kroju. Ale zawsze możemy zmienić, po zaznaczeniu tekstu i jednokliku lewym klawiszem na wybranej opcji.

Co to jest formatowanie tekstu?

Formatowanie tekstu, to jak sugeruje nazwa ustalenie formy - kształtu, ostatecznego wyglądu - dla napisanej treści. Formatowanie jest ostatnią czynnością podczas tworzenia tekstu - przed ewentualnym wydrukiem.  Na formatowanie tekstu składają się następujące elementy: - wielkość czcionki
- krój i atrybuty czcionki
- kolor czcionki
- rozmieszczenie akapitów i bloków tekstu

Złap i upuść

“Złap i upuść” to jedna z najczęściej wykonywanych czynności podczas obsługi komputera. Zazwyczaj odbywa się podczas porządkowania plików, czyli umieszczania ich w odpowiednich folderach, Również przy zmianie wielkości okna, w programach graficznych, w edytorach fotografii, wideo, itp. Jest czynnością bardzo intuicyjną i łatwą do nauczenia się.   Od “kopiuj, wklej” różni się tym, że w lokalizacji źródłowej - często - nie pozostawia oryginału. Jest raczej odpowiednikiem polecenia “wytnij, wklej”.
Istotą tej czynności jest przytrzymanie wciśniętego lewego klawisza myszki. Po wskazaniu określonego punku na ekranie, wciśnięcie i przytrzymanie wciśniętego lewego klawisza powoduje jakby “złapanie” czegoś, co się znajdowało w tym punkcie. (ikona, uchwyt ramki w programie graficznym, itp.) Przesunięcie myszy z wciśniętym klawiszem spowoduje przesunięcie uchwyconego obiektu. Bardzo użyteczne i uniwersalne działanie.

Kopiuj i wklej

"Kopiuj i wklej" to jedna z najczęściej wykonywanych czynności przy użyciu komputera. Przydatna jest wtedy, kiedy chcemy zrobić nową wersję jakiegoś pliku np. dodać napis na zdjęciu, zmienić coś w tekście itp, ale oryginalny plik ma pozostać w niezmienionej formie. Bardzo często kopiujemy coś z internetu i wklejamy na swoim komputerze. 
Działanie “kopiuj wklej” można wykonać na kilka sposobów. Najbardziej intuicyjny jest chyba ten przy użyciu klawiszy myszki. Wskazujemy plik, który chcemy skopiować. Klikamy jeden raz prawym. Z rozwiniętej listy wybieramy opcję “kopiuj” i klikamy jeden raz lewym. Umieszczamy kursor w miejscu docelowym. Klikamy jeden raz prawym. Z rozwijanej listy wybieramy opcję “wklej”. Klikamy jeden raz lewym.

Jak zostać amatorem wideo i foto w dojrzałym wieku

W dawnych czasach marzenie o zdobyciu umiejętności tworzenia filmu było najczęściej marzeniem poza zasięgiem możliwości dla większości z nas. Czas jednak płynie. To z kolei pociąga za sobą pewne skutki. My dojrzeliśmy, a postęp techniczny ułatwia wiele rzeczy. Tymczasem marzenia najczęściej pozostały niespełnione. Czas to zmienić. Jeśli marzenia o tworzeniu filmów dalej się tlą, to już pora je spełnić. Nie ma na co czekać. Teraz jest odpowiedni czas. Komputery sprawiły, że tworzenie i publikowanie filmów stało się dziecinnie proste. Tak proste, że nie tylko dzieci sobie z tym poradzą, ale osoby starsze też.  Po pierwsze, w internecie są darmowe platformy do publikacji, takie jak Vimeo, YouTube i tym podobne. Jest ich kilka. Najbardziej popularna jest YouTube. Jest więc sens coś tworzyć, bo jest szansa, że dotrzemy do swojej publiczności. Po drugie - dostępne są proste, bezpłatne programy do montażu filmowego. Tych programów również jest kilka. Najpopularniejszym jest Windows Movie M…

Jak używać myszkę - opis nie dla kota

Dla osób, które z komputerem nie miały nigdy do czynienia, nawet tak proste urządzenie jak myszka wydaje się być czymś tajemnym. Tymczasem sprawa jest prosta. Myszka jest przedmiotem dobrze ukształtowanym do trzymania w dłoni. Możemy łatwo myszką przesuwać po blacie stołu lub biurka. Dodatkowo mysz ma dwa przyciski - lewy i prawy. Czasem ma jeszcze kółeczko lub dodatkowy przycisk. Specjalistyczne myszy np. dla graczy mogą wyglądać nieco inaczej. Dla seniora wystarczająca będzie standardowa mysz - z dwoma przyciskami i kółeczkiem.
Co robi mysz?  Myszka steruje położeniem kursora na ekranie komputera. Kursor powtarza ruchy naszej ręki trzymającej myszkę. Jak przesuwamy w prawo, to kursor porusza się w prawo. Jak myszkę przesuwamy od siebie, to kursor przesuwa się do góry. Myszkę ciągniemy do siebie, to kursor opuszcza się w dół Kiedy myszka jest nieruchomo, to i kursor jest nieruchomy. Jeśli kursor jest ustawiony na jakimś aktywnym elemencie - ikonie, przycisku itp, to wskazuje ten elem…

Komputer - pierwsze kroki

Starsze osoby często z podziwem obserwują jak dzieci w wieku szkolnym z wielką łatwością posługują się komputerem. Są trzy powody dla których się to dzieje. Po pierwsze dzieci z wielką ochotą i zapałem się tym zajmują, bo to ich interesuje. Przykuwa uwagę, wciąga. Po drugie, dzieci już od samego początku mają w szkole zajęcia dotyczące komputera.  Po trzecie - dzieci są beztroskie. Nie zastanawiają się, czy coś zepsują, czy nie. Nie znają przecież pojęcia kosztu. Nie doświadczyły na własnej skórze jak trudno zdobyć pieniądze na coś takiego jak komputer.  Po to aby starsi równie szybko uczyli się obsługi komputera muszą pójść tym tropem. Przede wszystkim przestać się bać. I przestać myśleć - a po co mi to. Zacząć to traktować jako zabawę. Dać się wciągnąć. Po drugie muszą podjąć edukację komputerową. Dobrym początkiem jest uczestniczenie w kursie. Należy też podjąć wysiłek, i od początku uczyć się nowego słownictwa. Nie tylko zapamiętać słowa, ale przede wszystkim zrozumieć, wczuć się…

Komputer lubi porządek

Każdy lubi porządek. Nie każdy potrafi go mieć. Dlatego w komputerach wymyślono bardzo skuteczny system: foldery. Jest to nawiązanie do systemu porządkowania dokumentów w księgowości.

Zasada utrzymywania porządku w domu i w komputerze jest taka sama. Jedynie z tą różnicą, że w komputerze wszystko odbywa się łatwo i bez wysiłku. Nie napotyka się oporu materii, ani złośliwości rzeczy martwych. Segregatory, szafy, szuflady, skrzynie, i tym podobne urządzenia mają długość, szerokość, wysokość i wagę. Są materialne ograniczenia.
W komputerze te wielkości nie mają żadnego znaczenia. Idea porządkowania według kategorii i hierarchii napotyka jedynie trudności wynikające z braku odpowiednich nawyków i dobrego rozumienia terminologii. Wiele osób starszych nie jest obeznanych ze słownictwem fachowym i najzwyczajniej w świecie nie rozumie o czym mowa. Aby temu zaradzić można prosto, na zasadzie analogii, przedstawić kilka podstawowych pojęć.

Wskaźnik myszy, czyli kursor

Osoby początkujące widzą jakiś znaczek na ekranie, nadążający za ruchem ręki trzymającej mysz, ale trudno na początku pojąć o co chodzi. Tymczasem sprawa jest prosta. Na tym polega interakcja z komputerem. Użytkownik poruszając myszą wskazuje pewne obszary ekranu, a te z kolei charakteryzują się swoistą aktywnością. Kliknięcie w momencie, kiedy kursor wskazuje ikonkę, przycisk, a nawet puste miejsce, powoduje określoną reakcję komputera. Nie każdy też od razu wie, że kursor może zmieniać kształt, a przez to przekazywać użytkownikowi ważne informacje. Znajomość tych niuansów na samym początku, znacznie ułatwi opanowanie komputera na dalszych etapach.
Są to rzeczy, których samemu trudno się domyślić. Często na takie drobiazgi się nie zwraca uwagi. Jednak baczna obserwacja kursora jest podstawą interakcji użytkownika z komputerem. 

Zmiana rozmiaru okna

Możliwość zmiany wielkości okna folderu jest bardzo wygodną i często wykorzystywaną funkcją. Wykonuje się ją łatwo metodą “złap i upuść” Wymaga to precyzji w posługiwaniu się myszką. Przede wszystkim kursor myszy należy umieścić dokładnie na krawędzi okna. Zmieni on  kształt na strzałkę o dwóch grotach. Wtedy należy wcisnąć i przytrzymać lewy klawiszy myszy, a następnie przesuwać myszkę tak, aby wskaźnik przesunął się w pożądane miejsce. Wraz ze wskaźnikiem będzie się przesuwać krawędź okna. Na koniec wystarczy zwolnić lewy klawisz, a okno będzie wyświetlane w nowej wielkości.

Przypomnienie o klawiaturze

Klawiatura jest nieodzownym urządzeniem przy obsłudze komputera. Na blogu już pisałem nieco na temat wprowadzania danych z klawiatury i formatowania tekstu. Jednak dla osób, które dopiero rozpoczną naukę w naszej Akademii Seniora przygotowałem kilka nowych slajdów z podstawowymi informacjami. Sądzę, że przydadzą się podczas odrabiania zadań domowych. Przypominać o podstawach nigdy nie za dużo. Trzeba powtarzać tyle razy, aż ślad pamięciowy się ustali tak, że już się nigdy nie zapomni. Jeśli podstawowe rzeczy mamy wpojone na poziomie odruchu – w pamięci proceduralnej – to nasz mózg może zająć się sprawami wyższego rzędu.Warto zapamiętać położenie klawiszy i przećwiczyć działanie klawiatury. To pierwszy stopień do pracy z komputerem. Bez opanowania podstaw nie będzie możliwe dokonanie następnych kroków.

Przenoszenie plików do folderu

Jest kilka sposobów na umieszczenie pliku w folderze. Najbardziej intuicyjnym jest złap i upuść. Możemy przenosić pojedynczo, ale szybciej jest przenieść całą grupę.


Jeśli mamy zaznaczoną grupę plików, to umieszczamy kursor na jednym z nich. Wciskamy i przytrzymujemy klawisz i przenosimy.


Jeśli nie przytrzymamy klawisza wciśniętego, tylko klikniemy, wtedy pliki się odznaczą i nie będzie można wykonać działania zbiorczego. Wtedy trzeba zaznaczyć od nowa i powtórzyć próbę przeniesienia plików.

Zaznaczanie wielu plików

Jeśli chcemy wykonać jakąś czynność na komputerze, to musimy najpierw zaznaczyć coś, z czym będziemy manipulować. Jeśli chcemy wykonać akcję zbiorczą, na wielu plikach, to musimy zaznaczyć wiele z nich. Można to zrobić na kilka sposobów. Najbardziej intuicyjnie - poprzez przeciągnięciem myszą - z wciśniętym lewym klawiszem po obszarze gdzie znajdują się pliki. Najpierw myszkę należy umieścić gdzieś niedaleko z boku grupy plików. Następnie wcisnąć i trzymać wciśnięty lewy klawisz myszy. Myszkę przesuwać po przekątnej obszaru z plikam. Podczas przeciągania na ekranie zarysuje się delikatna ramka, a pliki wewnątrz niej się zaznaczą. Po akcji zwalniamy klawisz myszy - zaznaczone pliki wyróżniają się tym, że są podświetlone.

Otwieranie folderu

Otwarcie folderu umożliwia zobaczenie zawartości. Tak jak po wysunięciu szuflady, widać co w niej się znajduje, tak po otwarciu folderu zostanie on wyświetlony w postaci okna. W obszarze roboczym okna będą wyświetlane ikonki plików i/lub folderów znajdujących się tam. Jeśli nic tam nie ma, to odczytamy napis: ten folder jest pusty.
Folder otwieramy klikając dwukrotnie lewym klawiszem na ikonce. Trzeba to robić w odpowiednim tempie. Aby nabrać wprawy trzeba poćwiczyć. 
Jeśli ktoś nie potrafi dwukliknąć w odpowiedni sposób, to może kliknąć jeden raz prawym. Rozwinie się lista opcji. Na górze listy będzie polecenie Otwórz. Kliknięcie jeden raz lewym klawiszem na Otwórz spowoduje identyczne działanie jak dwuklik lewym klawiszem na ikonie.

Zmiana nazwy

Jeśli w nazwie występuje błąd, lub zmieniliśmy pomysł na nazwę folderu, to zawsze możemy ją zmienić.
Aby zmienić nazwę: 1. klikamy raz prawym na ikonce 2. z listy wybieramy opcję “zmień nazwę” 3. pod ikonką pole nazwy zaznaczone na niebiesko - z klawiatury wpisujemy prawidłową nazwę.

Nadawanie nazwy

Po utworzeniu folderu, koniecznie, trzeba go nazwać. Jeśli tego nie zrobimy, to komputer zostawi nazwę - “Nowy folder”. Nazwa ma ułatwiać rozpoznanie zawartości foldera, tak jak naklejka na froncie szufladki. Dzięki temu użytkownik może łatwo odszukać dokument, zdjęcie lub utwór muzyczny - nawet jeśli ma wiele plików.
Tak jak porządkujemy biurko, wkładając przybory i dokumenty do odpowiednich szuflad, to w komputerze porządkujemy pliki wkładając je do odpowiednio nazwanych folderów.
Nazwanie folderu jest bardzo łatwe. Z chwilą utworzenia folderu pole nazwy poniżej ikonki jest zaznaczone na niebiesko. Oznacza to, że możemy od razu wprowadzać tekst z klawiatury

Tworzenie nowego folderu

Foldery służą do utrzymania porządku w komputerze. W biurku są szuflady do przechowywania przyborów. Foldery pełnią tę samą rolę w naszym “wirtualnym biurku”, czyli dysku komputera.

O ile w prawdziwym biurku szuflady są gotowe, to w komputerze folder musimy utworzyć sami. Ale ma to taką zaletę, że w każdej chwili możemy utworzyć folder lub go usunąć, zależnie od potrzeby.
Aby utworzyć nowy folder: 1. na pustym polu klikamy jeden raz prawym klawiszem. Rozwija się lista opcji. 2. na liście odnajdujemy “Nowy”. Umieszczamy tam kursor. Rozwija się druga lista. 3. umieszczamy kursor na napisie “Folder” 4. klikamy jeden raz lewym klawiszem na napisie Folder lub ikonce folderu. Nowy folder został utworzony.