Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2018

Corel Video Studio - podręcznik Animowanie uproszczone

Ruch jest nieodłącznym atrybutem wideo. Ujęcia filmowe z natury rzeczy będą zawierały ruchome postaci i obiekty wewnątrz kadru. Edytory wideo umożliwiają dodatkowo łatwe nakładanie elementów - jedne na drugie. Przykładem jest często spotykana sytuacja typu obraz w obrazie (picture in picture PIP). Co więcej takie obrazy mogą być łatwo animowane i przemieszczać się w kadrze głównym. Program Corel Video Studio umożliwia tego typu obróbkę na dwóch poziomach. Jeden poziom jest uproszczony i bardzo łatwy do wykonania. Drugi sposób jest bardziej pracochłonny, ale umożliwia użytkownikowi bardzo duże możliwości w zakresie opracowania trajektorii ruchu.  Teraz opiszę sposób pierwszy, czyli łatwy.

Po otwarciu Panela Opcji, należy kliknąć na zakładkę Attributes tam będzie wskazówka Direction/Style. Trzeba znaleźć przyciski do wstawiania ruchu Basic Motion (Ruch Podstawowy) i kliknąć na mały okrągły przycisk, który aktywuje funkcje uproszczonego stosowania ruchu.  Basic Motion to funkcja w które…

Corel Video Studio - podręcznik Panel opcji

Panel opcji zasługuje na szczególną uwagę. Jest to miejsce gdzie wyświetlają się narzędzia do dokonywania zmian na elementach projektu. Zrozumienie koncepcji działania panelu spowoduje, że obsługa programu stanie się o wiele prostsza niż by się na początku zdawało. Jednocześnie jest to część najtrudniejsza do opisania w podręczniku. Spowodowane jest to faktem, że wyświetlane opcje są zależne od tego jaki rodzaj klipu jest zaznaczony. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na przycisk otwierający panel opcji. Znajduje się z prawej strony na dole panelu biblioteki mediów - bezpośrednio nad osią czasu, ale mieści się w panelu biblioteki. Jest niebieskiego koloru. Oprócz napisu Options znajduje się na nim strzałka do góry. Właśnie ta strzałka sugeruje, że po kliknięciu panel powinien się otworzyć. I tak się dzieje. Ale przycisk Options jest aktywny jedynie wtedy, kiedy jest zaznaczony konkretny klip lub przejście. Lista opcji zależy bowiem, od tego do jakiego rodzaju medium mają zastosowa…

Corel Video Studio - podręcznik Panel podglądu

Panel podglądu, inaczej zwany też wyświetlaczem, to obok Biblioteki Mediów i Osi Czasu trzeci główny element interfejsu programu Corel Video Studio. Ten panel umożliwia kontrolę użytkownika nad każdym momentem projektu. Elementem łączącym Oś Czasu i Wyświetlacz jest głowica, czyli wskaźnik aktualnego momentu. Na miarce czasu wyznacza konkretny moment a cienka kreska przebiegająca przez wszystkie ścieżki wyznacza konkretną ramkę każdego medium z osi czasu, która jest w tym momencie wyświetlana. W normalnym trybie odtwarzania, głowica przesuwa się w odpowiednim tempie wzdłuż miarki czasu, a na ekranie pojawiają się ramki (klatki mediów). Wyświetlanie ich w odpowiednim tempie np. 25 klatek na sekundę jest przyczyną dla której oko obserwatora zauważa ruch.  Podczas montażu bardzo często użytkownik przesuwa głowicę ręcznie (metodą przeciągania) w celu wyświetlenia konkretnego momentu projektu. Dzięki temu może ustalić parametry mediów dla danego momentu. 

Panel wyświetlacza składa się z d…

Corel Video Studio - podręcznik Oś Czasu: czynności

Oś czasu jest miejscem, w którym użytkownik dokonuje wszystkich zmian na plikach podczas pracy z projektem wideo. Pierwszą rzeczą jest oczywiście umieszczenie mediów na osi czasu. Dokonać tego można na dwa sposoby. Jeden to przeciągnięcie z Panelu biblioteki na konkretne miejsce osi czasu. Przeciągnięcie odbywa się w ten sposób, że po wskazaniu kursorem myszy ikony medium w panelu biblioteki, należy wcisnąć i przytrzymać lewy klawisz, a w tym czasie przesunąć myszkę tak, aby kursor trafił na odpowiednie miejsce na osi czasu. Podczas przesuwania kursor będzie przybierał okrągłą formę znaku zakazu w miejscach gdzie nie jest możliwe umieszczenie medium. Jest to znak, że operacja taka jest zakazana i zwolnienie lewego klawisza nie spowoduje żadnej akcji. Dopiero wtedy, kiedy kursor znajduje się na obszarze dozwolonym, jego kształt przybiera strzałkę z prostokątem i znakiem plusa. Znaczy to, że w takim miejscu można medium upuścić. Drugą metodą umieszczania medium na osi czasu jest klikni…

Corel Video Studio - podręcznik Oś Czasu: charakterystyka

Panel osi czasu, obok Biblioteki Mediów, jest kolejnym niezbędnym elementem interfejsu edytora wideo. Jak wiadomo film wideo to utwór, który odbywa się w czasie. Ma punkt początkowy, czas trwania i punkt końcowy. Zrozumiałe więc, że do edycji wideo niezbędny jest zestaw narzędzi związany z czasem.
Panel Osi Czasu jest to miejsce, gdzie użytkownik ustala wszelkie atrybuty mediów związane z czasem oraz czasowe relacje pomiędzy poszczególnymi mediami. Ponieważ Corel Video Studio umożliwia pracę na wielu ścieżkach wideo i dźwiękowych, to oś czasu jest też miejscem ustalenia relacji między mediami pod względem kolejności warstw. 
Najważniejszym więc elementem Osi Czasu jest więc przymiar (linijka) czasu. Podczas odtwarzania położenie wskaźnika momentu odtwarzania (głowicy) odzwierciedla pozycję w czasie każdej klatki w stosunku do punktu zerowego. Punkt zerowy, znajdujący się z lewej strony osi czasu, jest punktem początkowym filmu. Przebieg czasu jest odwzorowany w postaci opisu cyfroweg…

Corel Video Studio - podręcznik Kolekcja ścieżek ruchu

Corel Video Studio umożliwia animowanie obiektów wizualnych (wideo i zdjęć) na ścieżkach nakładek na osi czasu. Przy użyciu narzędzi znajdujących się w Panelu Opcji użytkownik może zdefiniować nawet całkiem skomplikowany ruch obiektu. Zapis tych ustawień to ścieżka ruchu obiektu. Producent programu umieścił kilka zapisanych ścieżek w kolekcji ścieżek ruchu. Kolekcję otwiera się przyciskiem nawigacji w Bibliotece Mediów, a samą ścieżkę ruchu stosuje się w sposób identyczny jak filtr. Po prostu wybraną ikonę z panelu kolekcji trzeba przeciągnąć na wybrany element na osi czasu. Do elementu zostaną zastosowane atrybuty ruchu. Jedynie prędkość poruszania będzie uzależniona od czasu trwania elementu. Ścieżka wpisuje się bowiem w cały czas trwania poszczególnego klipu. Jeśli klip będzie krótki, to ruch będzie szybki. I odwrotnie jeśli czas trwania klipu będzie się wydłużał, to ruch będzie zwalniał. 

Kolekcja ścieżek ruchu to bardzo wygodne i wydajne narzędzie do animacji obiektów. Użytkowni…

Corel Video Studio - podręcznik Kolekcja efektów specjalnych

Wszystkie dotychczas opisane elementy znajdujące się w Bibliotece Mediów stosuje się poprzez dodanie bezpośrednio na Oś Czasu. Każdy taki element zajmuje miejsce na konkretnej ścieżce, ma własny punkt rozpoczęcia wyświetlania i ustalony czas trwania. Filtry FX są zupełnie innym typem obiektów. Po pierwsze co oznacza FX? Otóż w terminologii filmowej skrót FX jest równoważny z określeniem “efekt specjalny”. Natomiast określenie filtr oznacza, że istniejący obiekt np. zdjęcie, ujęcie wideo, dźwięk będziemy poddawali określonej modyfikacji. Właśnie zestaw parametrów tej modyfikacji jest określana nazwą filtra. 

Filtry w programie Corel Video Studio stosuje się więc poprzez nałożenie na istniejący obiekt. Filtry dzielą się na dwie kategorie. Filtry wideo i filtry audio. Stosuje się je odpowiednio do elementów wizualnych (zdjęcia, ujęcia wideo, grafiki) oraz do klipów dźwiękowych. Z tego wynika też, że filtry są dodawane w dalszej kolejności jeśli chodzi o organizację zadań roboczych. (wor…

Corel Video Studio - podręcznik Kolekcja grafik

Podczas edycji wideo, często mogą się przydać różne elementy ozdobne w postaci grafik lub animacji. Grafiki mogą być stosowane jako tła, motywy. W programie Corel Video Studio, w panelu Biblioteki, funkcjonuje kategoria grafik pomocniczych. 
Dzieli się ona na następujące podkategorie: Color - kolor. Jest to plansza w jednolitym kolorzeColor pattern - wzór z kolorem. Jest to plansza z naniesionym wzorem na kolorowe tło.Background - tło. Jest to obraz przedstawiający jakiś pejzaż z przeznaczeniem na tło projektu.Frame - ramka. Jest to obraz z warstwą przezroczystości w postaci ozdobnej ramki wewnątrz, której jest pusta przestrzeń. Układając taką ramkę na wyższej warstwie nakładki, Object - obiekt. Jest to obrazek przedmiotu na przezroczystym tle. Może być użyty jako dekoracja planu w projekcie.Flash Animation - animacja flash, jest to obiekt graficzny ruchomy w formacie .swf Może być użyty jako ruchoma nakładka na filmie wideo.  Wszystkie grafiki, poza animacją flash, są plikami w form…

Corel Video Studio - podręcznik Kolekcja tytułów

Słowo tytuł w odniesieniu do kolekcji tytułów nie dotyczy jedynie części początkowej filmu. Tytuł w programie Corel Video Studio może być dodany w dowolnym momencie projektu.i raczej należy to określenie rozumieć w szerszym sensie jako nakładkę napisu. 

Kolekcja tytułów w programie Corel Video Studio jest bardzo rozbudowana. Na osi czasu do manipulacji tymi obiektami są wydzielone odrębne ścieżki tytułów. W kolekcji tytułów, umieszczone są tzw. teksty zastępcze. Ich treść to typowa treść tekstu zastępczego zaczynające się od słów: Lorem ipsum Dolor Sit Amet Każdy szablon tytułu ma określone atrybuty takie jak: czcionka, kolor, obramowanie, animacja itp. Są to typowe atrybuty tekstowe. Każdy z tytułów można zapisać też jako png i stosować w dowolnym miejscu projektu jako obiekt graficzny. 

W przypadku tytułów przypisanie wstępne atrybutów bardzo ułatwia pracę użytkownikowi. Po prostu po wybraniu z kolekcji przeciąga szablon na odpowiednie miejsce osi czasu. Chociaż w programie Corel ś…

Corel Video Studio - podręcznik Kolekcja przejść

Przejścia w edycji wideo, to efekty stosowane przy łączeniu dwóch sąsiadujących w czasie elementów, z których drugi następuje po pierwszym.. Bardzo często stosuje się czyste cięcie, czyli brak przejścia. Jednak efekty przejścia są w produkcjach amatorskich powszechnie wykorzystywane. Zwłaszcza w pokazach tworzonych ze zdjęć. Zdjęcia ze swej natury są nieruchome, a przejścia wprowadzają dynamikę do pokazu.


Stosując przejścia należy pamiętać, że przejście to przetworzenie dwóch sąsiadujących ze sobą fragmentów klipu. Można to porównać do połączenia dwóch listewek. Połączenie na styk odpowiada czystemu cięciu sceny, czyli łączeniu bez przejścia. Zastosowanie przejścia to tak jak zastosowanie innego typu łączenia listewki. Aby skleić listewki łączeniem w klin, trzeba je przesunąć względem siebie. Taki zmontowany element będzie więc krótszy niż suma dwóch elementów składowych. Podkreślam to, ponieważ jest to czynnik bardzo ważny. Czas i synchronizacja elementów wideo to podstawa montażu. …

Corel Video Studio - podręcznik Kolekcja szablonów

Jedną z kolekcji biblioteki mediów jest zakładka tzw. instant projects. Oznaczona jest ikoną z czarodziejską różdżką. Podzbiór projektów gotowych, czyli instant project to dosyć sprytnie przygotowane krótkie zestawy elementów z zastosowanymi różnymi atrybutami. Podzielone są one na kategorie: Beginning - Początek, Middle - Środek, Ending - Zakończenie, Complete - Całość, Custom - własne, Instant Project, General.


Składają się w większości z elementów zastępczych tzw. placeholders. Po przeciągnięciu ikony szablonu na oś czasu widać, że każdy z nich to, praktycznie mały kawałek klipu wideo opracowany pod względem animacji, przejść i innych atrybutów. Wystarczy prawym klawiszem kliknąć na elemencie i z rozwiniętej listy wybrać opcję: Replace clip - zastąp klip. Klip własny użytkownika wstawiony w miejsce klipu zastępczego zachowa atrybuty wcześniej wprowadzone. Atrybuty te użytkownik może dostosować korzystając z Panelu opcji (przycisk nad osią czasu z prawej strony - OPTIONS) W zamier…