Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecany post

Corel Video Studio - podręcznik Oś Czasu: czynności

Najnowsze posty

Corel Video Studio - podręcznik Oś Czasu: charakterystyka

Panel osi czasu, obok Biblioteki Mediów, jest kolejnym niezbędnym elementem interfejsu edytora wideo. Jak wiadomo film wideo to utwór, który odbywa się w czasie. Ma punkt początkowy, czas trwania i punkt końcowy. Zrozumiałe więc, że do edycji wideo niezbędny jest zestaw narzędzi związany z czasem.
Panel Osi Czasu jest to miejsce, gdzie użytkownik ustala wszelkie atrybuty mediów związane z czasem oraz czasowe relacje pomiędzy poszczególnymi mediami. Ponieważ Corel Video Studio umożliwia pracę na wielu ścieżkach wideo i dźwiękowych, to oś czasu jest też miejscem ustalenia relacji między mediami pod względem kolejności warstw. 
Najważniejszym więc elementem Osi Czasu jest więc przymiar (linijka) czasu. Podczas odtwarzania położenie wskaźnika momentu odtwarzania (głowicy) odzwierciedla pozycję w czasie każdej klatki w stosunku do punktu zerowego. Punkt zerowy, znajdujący się z lewej strony osi czasu, jest punktem początkowym filmu. Przebieg czasu jest odwzorowany w postaci opisu cyfroweg…

Corel Video Studio - podręcznik Kolekcja ścieżek ruchu

Corel Video Studio umożliwia animowanie obiektów wizualnych (wideo i zdjęć) na ścieżkach nakładek na osi czasu. Przy użyciu narzędzi znajdujących się w Panelu Opcji użytkownik może zdefiniować nawet całkiem skomplikowany ruch obiektu. Zapis tych ustawień to ścieżka ruchu obiektu. Producent programu umieścił kilka zapisanych ścieżek w kolekcji ścieżek ruchu. Kolekcję otwiera się przyciskiem nawigacji w Bibliotece Mediów, a samą ścieżkę ruchu stosuje się w sposób identyczny jak filtr. Po prostu wybraną ikonę z panelu kolekcji trzeba przeciągnąć na wybrany element na osi czasu. Do elementu zostaną zastosowane atrybuty ruchu. Jedynie prędkość poruszania będzie uzależniona od czasu trwania elementu. Ścieżka wpisuje się bowiem w cały czas trwania poszczególnego klipu. Jeśli klip będzie krótki, to ruch będzie szybki. I odwrotnie jeśli czas trwania klipu będzie się wydłużał, to ruch będzie zwalniał. 

Kolekcja ścieżek ruchu to bardzo wygodne i wydajne narzędzie do animacji obiektów. Użytkowni…

Corel Video Studio - podręcznik Kolekcja efektów specjalnych

Wszystkie dotychczas opisane elementy znajdujące się w Bibliotece Mediów stosuje się poprzez dodanie bezpośrednio na Oś Czasu. Każdy taki element zajmuje miejsce na konkretnej ścieżce, ma własny punkt rozpoczęcia wyświetlania i ustalony czas trwania. Filtry FX są zupełnie innym typem obiektów. Po pierwsze co oznacza FX? Otóż w terminologii filmowej skrót FX jest równoważny z określeniem “efekt specjalny”. Natomiast określenie filtr oznacza, że istniejący obiekt np. zdjęcie, ujęcie wideo, dźwięk będziemy poddawali określonej modyfikacji. Właśnie zestaw parametrów tej modyfikacji jest określana nazwą filtra. 

Filtry w programie Corel Video Studio stosuje się więc poprzez nałożenie na istniejący obiekt. Filtry dzielą się na dwie kategorie. Filtry wideo i filtry audio. Stosuje się je odpowiednio do elementów wizualnych (zdjęcia, ujęcia wideo, grafiki) oraz do klipów dźwiękowych. Z tego wynika też, że filtry są dodawane w dalszej kolejności jeśli chodzi o organizację zadań roboczych. (wor…

Corel Video Studio - podręcznik Kolekcja grafik

Podczas edycji wideo, często mogą się przydać różne elementy ozdobne w postaci grafik lub animacji. Grafiki mogą być stosowane jako tła, motywy. W programie Corel Video Studio, w panelu Biblioteki, funkcjonuje kategoria grafik pomocniczych. 
Dzieli się ona na następujące podkategorie: Color - kolor. Jest to plansza w jednolitym kolorzeColor pattern - wzór z kolorem. Jest to plansza z naniesionym wzorem na kolorowe tło.Background - tło. Jest to obraz przedstawiający jakiś pejzaż z przeznaczeniem na tło projektu.Frame - ramka. Jest to obraz z warstwą przezroczystości w postaci ozdobnej ramki wewnątrz, której jest pusta przestrzeń. Układając taką ramkę na wyższej warstwie nakładki, Object - obiekt. Jest to obrazek przedmiotu na przezroczystym tle. Może być użyty jako dekoracja planu w projekcie.Flash Animation - animacja flash, jest to obiekt graficzny ruchomy w formacie .swf Może być użyty jako ruchoma nakładka na filmie wideo.  Wszystkie grafiki, poza animacją flash, są plikami w form…

Corel Video Studio - podręcznik Kolekcja tytułów

Słowo tytuł w odniesieniu do kolekcji tytułów nie dotyczy jedynie części początkowej filmu. Tytuł w programie Corel Video Studio może być dodany w dowolnym momencie projektu.i raczej należy to określenie rozumieć w szerszym sensie jako nakładkę napisu. 

Kolekcja tytułów w programie Corel Video Studio jest bardzo rozbudowana. Na osi czasu do manipulacji tymi obiektami są wydzielone odrębne ścieżki tytułów. W kolekcji tytułów, umieszczone są tzw. teksty zastępcze. Ich treść to typowa treść tekstu zastępczego zaczynające się od słów: Lorem ipsum Dolor Sit Amet Każdy szablon tytułu ma określone atrybuty takie jak: czcionka, kolor, obramowanie, animacja itp. Są to typowe atrybuty tekstowe. Każdy z tytułów można zapisać też jako png i stosować w dowolnym miejscu projektu jako obiekt graficzny. 

W przypadku tytułów przypisanie wstępne atrybutów bardzo ułatwia pracę użytkownikowi. Po prostu po wybraniu z kolekcji przeciąga szablon na odpowiednie miejsce osi czasu. Chociaż w programie Corel ś…

Corel Video Studio - podręcznik Kolekcja przejść

Przejścia w edycji wideo, to efekty stosowane przy łączeniu dwóch sąsiadujących w czasie elementów, z których drugi następuje po pierwszym.. Bardzo często stosuje się czyste cięcie, czyli brak przejścia. Jednak efekty przejścia są w produkcjach amatorskich powszechnie wykorzystywane. Zwłaszcza w pokazach tworzonych ze zdjęć. Zdjęcia ze swej natury są nieruchome, a przejścia wprowadzają dynamikę do pokazu.


Stosując przejścia należy pamiętać, że przejście to przetworzenie dwóch sąsiadujących ze sobą fragmentów klipu. Można to porównać do połączenia dwóch listewek. Połączenie na styk odpowiada czystemu cięciu sceny, czyli łączeniu bez przejścia. Zastosowanie przejścia to tak jak zastosowanie innego typu łączenia listewki. Aby skleić listewki łączeniem w klin, trzeba je przesunąć względem siebie. Taki zmontowany element będzie więc krótszy niż suma dwóch elementów składowych. Podkreślam to, ponieważ jest to czynnik bardzo ważny. Czas i synchronizacja elementów wideo to podstawa montażu. …