Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecany post

Corel Video Studio - podręcznik Edycja ścieżek dźwiękowych

Najnowsze posty

Corel Video Studio - podręcznik Symulacja ruchów kamery

Ruch kamery jest jednym z podstawowych atrybutów filmu. Obiektyw kamery przeczesuje przestrzeń umożliwiając spojrzenie z różnych punktów widzenia. Na filmie ruchy kamery najczęściej określane są jako zoom and pan. Po polsku można to określić jako najazd, odjazd i panoramowanie. Najazd i odjazd to efekty dynamicznego kadrowania za pomocą obiektywu. Zawężanie pola widzenia daje efekt przybliżenia, natomiast szeroki kąt to oddalenie. W przybliżeniu widz może śledzić szczegóły przedmiotu filmowanego, w oddaleniu obraz w kadrze przedstawia wszystko w pomniejszeniu. Panoramowanie to przesuwanie obiektywem kamery - od lewa do prawa, lub odwrotnie. Oba te rodzaje ruchu powstają wtedy, kiedy kamera jest ustawiona w jednym punkcie. Podczas zmiany miejsca kamery powstają inne efekty. Kiedy kamera porusza się na wózku w kierunku prostopadłym do osi obiektywu, wtedy jest to określane jako jazda. Kiedy kamera porusza się w kierunku równoległym do osi obiektywu, to efekt uzyskany przez ten ruch naz…

Corel Video Studio - podręcznik Animowanie zaawansowane

Zaawansowany sposób wprowadzania ruchu (animacji) jest bardziej pracochłonny niż sposób uproszczony, ponieważ użytkownik określa własne parametry, zamiast wybrać z palety gotowych. Korzyścią zaś jest zupełna swoboda w ich określaniu. Aby wybrać zaawansowane opcje ruchu należy kliknąć na przycisk Advanced Motion. Ta czynność użytkownika spowoduje się otwarcie okna dialogowego przeznaczonego do ustawiania parametrów ruchu. Okno zawiera sporo elementów sterujących (przycisków) i podzielone jest na kilka paneli. Niektóre z nich np. panel wyświetlacza niewiele się różni od zasadniczego wyświetlacza w głównym oknie programu.Sporo jest jednak narzędzi do wprowadzania wartości kluczy. Do łatwego posługiwania się tymi przyciskami trzeba poznać logikę, którą kierowali się twórcy programu.
Zasady dotyczące ścieżek na osi czasu: Edycja ruchu nie jest możliwa na pierwszej od góry ścieżce, czyli ścieżce wideo. (video track)Ruch zaawansowany można stosować do zdjęć i do ujęć wideo. Jeśli na ścieżce …

Corel Video Studio - podręcznik Klatki kluczowe - opis koncepcji

W komputerowej edycji filmu pojawiły się możliwości, których przy pracy z filmem na taśmie filmowej nie można było sobie nawet wyobrazić. Zasady filmu na taśmie celuloidowej i filmu wideo opierają się na tym samym zjawisku - bezwładności układu wzrokowego człowieka. Bardzo szybko wyświetlane po sobie obrazy różniące się od siebie w niewielkim stopniu powodują iluzję ruchu. Jeśli w ciągu sekundy zostanie wyświetlonych ok. 25 obrazków, mózg człowieka interpretuje te zmiany jako ruch ciągły. Oczywiście im więcej obrazów na sekundę, to ruch wydaje się bardziej płynny. W ten sposób powstają filmy nagrywane kamerą, jak i rysunkowe. O ile kamera zapisuje automatycznie zdjęcia w odpowiednich odstępach czasu, to rysowanie krok po kroku całych kadrów jest bardzo pracochłonne.  Edytory wideo umożliwiają przerzucenie całej żmudnej pracy na komputer. Użytkownik musi określić jedynie parametry obrazu w wybranych momentach. Ponieważ komputer zapisuje, tak jak kamera w postaci klatek (ramek), więc …

Corel Video Studio - podręcznik Animowanie uproszczone

Ruch jest nieodłącznym atrybutem wideo. Ujęcia filmowe z natury rzeczy będą zawierały ruchome postaci i obiekty wewnątrz kadru. Edytory wideo umożliwiają dodatkowo łatwe nakładanie elementów - jedne na drugie. Przykładem jest często spotykana sytuacja typu obraz w obrazie (picture in picture PIP). Co więcej takie obrazy mogą być łatwo animowane i przemieszczać się w kadrze głównym. Program Corel Video Studio umożliwia tego typu obróbkę na dwóch poziomach. Jeden poziom jest uproszczony i bardzo łatwy do wykonania. Drugi sposób jest bardziej pracochłonny, ale umożliwia użytkownikowi bardzo duże możliwości w zakresie opracowania trajektorii ruchu.  Teraz opiszę sposób pierwszy, czyli łatwy.

Po otwarciu Panela Opcji, należy kliknąć na zakładkę Attributes tam będzie wskazówka Direction/Style. Trzeba znaleźć przyciski do wstawiania ruchu Basic Motion (Ruch Podstawowy) i kliknąć na mały okrągły przycisk, który aktywuje funkcje uproszczonego stosowania ruchu.  Basic Motion to funkcja w które…

Corel Video Studio - podręcznik Panel opcji

Panel opcji zasługuje na szczególną uwagę. Jest to miejsce gdzie wyświetlają się narzędzia do dokonywania zmian na elementach projektu. Zrozumienie koncepcji działania panelu spowoduje, że obsługa programu stanie się o wiele prostsza niż by się na początku zdawało. Jednocześnie jest to część najtrudniejsza do opisania w podręczniku. Spowodowane jest to faktem, że wyświetlane opcje są zależne od tego jaki rodzaj klipu jest zaznaczony. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na przycisk otwierający panel opcji. Znajduje się z prawej strony na dole panelu biblioteki mediów - bezpośrednio nad osią czasu, ale mieści się w panelu biblioteki. Jest niebieskiego koloru. Oprócz napisu Options znajduje się na nim strzałka do góry. Właśnie ta strzałka sugeruje, że po kliknięciu panel powinien się otworzyć. I tak się dzieje. Ale przycisk Options jest aktywny jedynie wtedy, kiedy jest zaznaczony konkretny klip lub przejście. Lista opcji zależy bowiem, od tego do jakiego rodzaju medium mają zastosowa…

Corel Video Studio - podręcznik Panel podglądu

Panel podglądu, inaczej zwany też wyświetlaczem, to obok Biblioteki Mediów i Osi Czasu trzeci główny element interfejsu programu Corel Video Studio. Ten panel umożliwia kontrolę użytkownika nad każdym momentem projektu. Elementem łączącym Oś Czasu i Wyświetlacz jest głowica, czyli wskaźnik aktualnego momentu. Na miarce czasu wyznacza konkretny moment a cienka kreska przebiegająca przez wszystkie ścieżki wyznacza konkretną ramkę każdego medium z osi czasu, która jest w tym momencie wyświetlana. W normalnym trybie odtwarzania, głowica przesuwa się w odpowiednim tempie wzdłuż miarki czasu, a na ekranie pojawiają się ramki (klatki mediów). Wyświetlanie ich w odpowiednim tempie np. 25 klatek na sekundę jest przyczyną dla której oko obserwatora zauważa ruch.  Podczas montażu bardzo często użytkownik przesuwa głowicę ręcznie (metodą przeciągania) w celu wyświetlenia konkretnego momentu projektu. Dzięki temu może ustalić parametry mediów dla danego momentu. 

Panel wyświetlacza składa się z d…