Przejdź do głównej zawartości

Windows Movie Maker Czasy i szybkość wyświetlania


W poprzednim odcinku poradnika opisany było dodawanie zdjęć i wideo. Po tych czynnościach projekt został zamknięty, a przed zamknięciem zmiany zapisane. Po kolejnym otwarciu projektu widzimy, że elementy wizualne – zdjęcia i lub wideo mamy ułożone w obszarze roboczym. Jeśli dodawaliśmy wiele plików, to są one ułożone w tej samej kolejności, jak w folderze z którego były przesyłane. I o to właśnie chodzi. Czasem jednak już po przesłaniu stwierdzimy, że chcemy jednak zmienić układ slajdów. Aby zmienić kolejność wystarczy dany plik kliknąć. Niebieska ramka oznacza zaznaczenie. Taki zaznaczony element możemy przesuwać myszką, trzymając wciśnięty lewy klawisz. Metoda taka nazywa się "złap, przenieś, upuść" i jest najwygodniejsza do tego typu operacji. Najlepiej jednak nad kolejnością się zastanowić wcześniej, w trakcie przygotowywania materiałów. Zaoszczędzi to nam czasu, a uwagę będziemy mogli zwrócić na inne aspekty filmu.


Długość czasu wyświetlania pliku określamy wybierając odpowiednią wartość z rozwijanej listy. Domyślnie czas trwania każdego slajdu jest ustawiony na siedem sekund. Czas wyświetlania możemy zmieniać jedynie w przypadku zdjęć. Jeśli chcemy ustawić określony czas wyświetlania dla większej ilości zdjęć, to należy zaznaczyć ich odpowiednią liczbę.Wtedy ustawiony czas trwania będzie się odnosił do wszystkich zaznaczonych. Żeby zaznaczyć więcej plików jednocześnie, to trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, klikamy jednokrotnie na wybranych plikach.
Jeśli będziemy klikać bez wciśniętego klawisza Ctrl, to zaznaczenie jednego elementu spowoduje odznaczenie poprzedniego. Żeby zaznaczyć zakres, czyli serię od jednego - do któregoś dalej, to używamy klawisza Shift. Dzięki temu zaznaczając serię slajdów, nie musimy klikać wszystkich po kolei. Wystarczy, że trzymając wciśnięty klawisz Shift klikniemy pierwszy, a potem ostatni. Zaznaczą się wszystkie pomiędzy nimi. Opcja zaznaczania więcej niż jednego elementu bardzo się przydaje, kiedy jakiś efekt lub ustawienie, np. przejście chcemy zastosować jednocześnie do wielu slajdów. Bardzo to oszczędza czas w trakcie edycji. 
Nie tylko w tym programie, ale jest to ogólna zasada pracy z komputerem, że w celu wykonania jakiejś czynności na pliku, musimy go zaznaczyć – jednokrotnie kliknąć na jego ikonie. Jeśli chcemy dokonać zmiany na większej ilości plików to musimy najpierw zaznaczyć odpowiednie pliki. Zaznaczenie jest bardzo ważnym działaniem. Dzięki temu my widzimy na ekranie, wobec których komputer wykona zadaną operację. Jeśli zmienimy jakiś parametr np. Czas wyświetlania, to będzie on zastosowany do wszystkich zaznaczonych plików.
Pojedyncze elementy zaznaczamy klikając jeden raz lewym klawiszem, a zaznaczając grupowo klikamy z użyciem klawiszy Shift, albo Ctrl. Do szybkiego zaznaczenia wszystkich elementów stosujemy kombinację klawiszy Ctrl i A. Kombinacje stosuje się w ten sposób, że Ctrl, Shift trzymamy wciśnięte, a w tym czasie klikamy lewym klawiszem lub klawiszem litery A. Powyższe uwagi stosują się oczywiście również w przypadku kiedy zachodzi potrzeba usuwania ujęć. Jeśli uznamy, że jakieś elementy są niepotrzebne, to najpierw musimy je zaznaczyć. Następnie klikając prawym klawiszem - na zaznaczonym elemencie, lub jednym z wielu zaznaczonych elementów wywołujemy listę poleceń. Wybieramy polecenie "usuń" klikając lewym klawiszem. Jak wspomniałem powyżej, jedynie w przypadku zdjęć możemy zmieniać czas ich wyświetlania. W przypadku ujęć wideo sytuacja ma się trochę inaczej. Pliki wideo mają własną długość wyświetlania i jest to specyficzna cecha danego ujęcia. Zmianę czasu trwania możemy zmienić jedynie zmieniając szybkość wyświetlania. Możemy wideo przyspieszyć, lub spowolnić. Ruchy obiektów na wideo zostaną zmienione odpowiednio. Inną metodą dostosowania czasu trwania elementu wideo jest jego przycięcie. 


Na koniec uwaga ogólna. Czasy wyświetlania poszczególnych zdjęć i ujęć wideo wraz z kartą tytułową i napisami końcowymi sumują się. Należy też zdawać sobie sprawę z faktu, że zastosowanie przejść między slajdami wydłuża czas wyświetlania. Suma tych czasów daje nam ogólny czas trwania filmu, który jest widoczny pod ekranem wyświetlacza z prawej strony.  Czasy wyświetlania wpływają w dużym stopniu na dynamikę filmu. Jeśli chcemy pokazać coś dynamicznie, do szybkiego podkładu muzycznego, to i czasy wyświetlania powinniśmy dostosować tak, aby muzyka i obrazy utrzymane były w jednym rytmie. Bardzo to uprzyjemnia oglądanie filmu widzom.

Popularne posty z tego bloga

Klawiatura komputera - podstawowe fakty

Niedoświadczonym użytkownikom komputera warto się zapoznać ze sprawami, które nie są intuicyjne i łatwe do samodzielnego odkrycia podczas klikania. Klawiatura jako urządzenie, jest tego przykładem. W swojej praktyce spotkałem się z osobami, którym najprostsze funkcje klawiatury były nieznane. Gwoli sprawiedliwości, trzeba powiedzieć, że nie odnosi się to jedynie do osób starszych. Zdarzyło mi się zaobserwować sytuacje, kiedy osoby w wieku lat dwudziestu kilku do napisania wielkiej litery włączały caps lock. Wbrew pozorom jednak obsługa klawiatury komputera jest nieskomplikowana. Trzeba zapamiętać dosłownie garstkę informacji, żeby usprawnić użytkowanie tego urządzenia. 

Komputer jest maszyną przetwarzającą informację. Musi być więc wyposażony w urządzenia do przyjmowania informacji i oddawania informacji. W dodatku te urządzenia muszą być przyjazne dla użytkownika. Zbiorczo do tych urządzeń używana jest nazwa interfejs, od angielskiego interface (wym. interfejs)
Jest kilka rodzajów u…

Movie Maker Zapisywanie gotowego filmu.

Pracując z plikiem projektu możemy zamykać i otwierać program. Edytować poszczególne jego składniki, ale przychodzi moment kiedy uważamy, że dzieło jest już gotowe i nadaje się do publikacji. W formacie pliku projektu nie możemy go opublikować, gdyż projekt to jedynie zbiór instrukcji jakie składowe z plików znajdujących się w pamięci stałej komputera mają być umieszczone w filmie. Aby nadać filmowi ostateczny kształt należy go zapisać w formacie, zawierającym rzeczywistą informację o obrazie i dźwięku, a nie o tym gdzie na naszym komputerze taka informacja jest.

CO TO JEST GIF?

► Gif to ruchomy obrazek Na stronach internetowych często spotykamy ruchome bannery, napisy, postacie, migające gwiazdki, falującą wodę itp.  Wszystkie te obrazki mają wspólną cechę, a mianowicie są zapisane w tzw. formacie .gif Jeśli na końcu nazwy pliku graficznego, czyli obrazka znajdziemy trzy litery po kropce .gif, to znaczy to, że obrazek będzie ruchomy - o ile zostanie otworzony w odpowiednim programie.