Przejdź do głównej zawartości

Pole tekstowe, czyli jak pisać na obrazkuWiększość z nas jest przyzwyczajona, że do tworzenia tekstów i ich dostosowania służą edytory tekstowe. Są to programy specjalnie przystosowane do pisania tekstów. Do nich przykładowo zaliczymy Word, Dokument Open Office, i Dokument Google. Wszystkie są bardzo do siebie podobne. Zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wyglądu. W każdym z nich na obszarze roboczym pojawia się wizualizacja kartki papieru, a powyżej paski narzędzi. Tych narzędzi jest zawsze sporo. Nawet więcej niż początkującemu użytkownikowi przyjdzie do głowy. Oferują one bardzo szerokie możliwości pracy nad tekstem, nie tylko w trakcie redagowania, ale także przygotowywania do druku. Programy do edytowania tekstów mają możliwości zamieszczania zdjęć. Jest to często wykorzystywane podczas tworzenia na przykład dokumentów CV, ale też w podczas wielu innych okoliczności. W przypadku pracy nad zdjęciami i obrazami występuje jednak problem odwrotny. Jak na zdjęciu lub obrazku wstawić tekst. I tutaj rozwiązaniem jest właśnie pole tekstowe.

Postaram się pojęcie i właściwości pola tekstowego przybliżyć w miarę dokładnie. Dla przykładu posłużę się tutaj programem, który nazywa się Rysunki Google. Pragnę jednak podkreślić, że chyba właściwie wszystkie edytory obrazów dają możliwości umieszczania tekstów i ich przetwarzania na obrazach i fotografiach. Zasady wprowadzania tekstów we wszystkich przypadkach są bardzo podobne i opierają się właśnie na idei pola tekstowego.

Zanim podam definicję pola tekstowego, wtrącę dosłownie dwa zdania opisu programu do edycji obrazów. Po to, żeby to pole tekstowe było umieszczone w poznanym kontekście.


Programy do edycji obrazów, są bardzo podobne do innych edytorów. Przede wszystkim otwierają się w oknie. Jest to okno typowe dla systemu Windows. Wśród typowych elementów tego okna znajdziemy obszar roboczy. Tam będzie powstawał nasz obraz. Powyżej znajdują się paski narzędzi. Wśród tych narzędzi znajduje się polecenie: wstaw. Jest to narzędzie służące do wstawiania w obraz różnych obiektów. Pole tekstowe jest właśnie jednym z takich obiektów. Ponieważ wstawianie pola tekstowego jest czynnością bardzo często wykonywaną, to ikonka tego narzędzia, jest też na pasku szybkiego dostępu. Dla naszej wygody, żebyśmy mogli tę czynność wykonać jednym kliknięciem. 

Jeszcze jedna sprawa, która czasem sprawia trudność początkującym użytkownikom. Pasek narzędzi jest miejscem, w którym wyświetlane są ikonki za pomocą których możemy aktywować różne funkcje komputera. Aby komputer wyświetlił odpowiedni pasek narzędzi, to musi być zaznaczony obiekt. Narzędzi jest bardzo wiele. Ich zestawy różnią się w zależności od typu obiektu. Inne czynności możemy wykonać ze zdjęciem, a inne z tekstem. Wobec tego zestawy narzędzi do zdjęcia będą inne niż te do tekstu. Jeśli więc szukamy jakiegoś narzędzia na pasku i nie możemy go znaleźć, to znaczy, że zaznaczyliśmy nie ten obiekt.


Przybliżę też pojęcie kanwy, którego znajomość jest podstawą przy pracy z obrazami. Termin ten jest związany z kanwą malarską. W malarstwie kanwa, to po prostu płótno naciągnięte na ramę drewnianą. Płótno to stanowi dla malarza warsztat pracy, oraz wyznacza miejsce w którym musi się malarz zmieścić ze swoją kompozycją. W edytorach obrazów, kanwa spełnia rolę tego płótna malarskiego. Wyznacza obszar, wewnątrz którego możemy tworzyć swój obraz. (Dla osób znających język angielski, ułatwieniem jest źródłosłów słowa. Canvas (czyt. kanwas), to po prostu płótno).

Jakie są cechy ogólne obiektów, które możemy wstawić do obrazu. Otóż, po zaznaczeniu obiektu, czyli kliknięciu na nim, ukazuje się ramka opisująca obiekt. Obiektem może być rysunek, zdjęcie, kształt, albo tekst.Cały obszar ramki jest obszarem, który komputer rozpoznaje jako powiązany do obiektu. Tak więc jeśli mamy tekst na obrazku, to nie musimy celować koniecznie na jakąś literę, żeby zaznaczyć obiekt. Zaznaczanie jest bardzo ważną czynnością. W przypadku obrazów, rozmiar ramki wyświetlanej jest równy kanwie obrazu, a w przypadku tekstów ramka wyznacza granice pola tekstowego. Zrównanie tekstu do innych obiektów pozwala na takie samo manipulowanie tekstem, jak innymi obiektami. Oczywiście z zachowaniem odpowiednich narzędzi wynikających ze specyfiki tekstu. 

Co z tego wynika? Ano to, że możemy pole tekstowe dowolnie przesuwać i obracać w ramach kanwy obrazu. Komputer dopuści nam przesunięcie pola, tak jak i każdego innego obiektu, poza kanwę. Musimy sobie jednak zdawać sprawę z tego, że podczas zapisywania obrazu do pamięci komputera np. w formacie jpg, zostanie zapisany tylko widok zawierający się w kanwie. Jeśli więc część napisu będzie wystawała poza kanwę, to na zapisanym obrazku będzie ucięta. Dotyczy to wszystkich obiektów. Wiedząc o tym, czasami możemy to wykorzystać podczas kompozycji obrazu.

Jak wprowadzić pole tekstowe na obraz? 


Po pierwsze trzeba kliknąć na narzędzie pola tekstowego, czyli literę T w obramowaniu. Spowoduje to aktywność funkcji wstawiania pola tekstowego. Poznamy to po tym, że po ustawieniu kursora na kanwie będzie on w kształcie krzyżyka + a nie strzałki jak zazwyczaj. Środek tego krzyżyka służy do określenia punktu początkowego do wstawienia pola tekstowego. Samo wstawienie odbywa się w ten sposób, że po ustawieniu punktu początkowego, przyciskamy i trzymamy wciśnięty lewy klawisz myszy, przesuwamy myszką skośnie w dół i w prawo. W ten sposób rysuje się nam prostokąt. Ten prostokąt z niebieskimi krawędziami, to właśnie pole tekstowe. Stąd się bierze zresztą nazwa - pole tekstowe, to wyodrębnione miejsce na kanwie, w którym możemy wstawiać tekst. Co jest warte zapamiętania, to fakt, że w polu tekstowym używamy narzędzi znanych z edytora tekstu.

Podczas pracy w Rysunkach Google, proszę zwrócić uwagę na to, że kiedy pole tekstowe jest zaznaczone, to na pasku narzędzi wyświetlają się narzędzia identyczne z tymi co w Dokumentach Google. Jeśli na kanwie zaznaczony jest inny obiekt, np. zdjęcie, to automatycznie wyświetlą się narzędzia do pracy z obrazami, a znikną te do tekstu. To warto sobie zapamiętać. Narzędzia są na pasku wyświetlane kontekstowo. To znaczy w zależności od tego, jakiego typu obiekt jest zaznaczony, to widoczne są tylko narzędzia, których możemy użyć do danego obiektu. Wydaje się to proste i oczywiste, ale dla wśród osób początkujących zdarzają się chwile zagubienia, kiedy zapomniawszy kliknąć odpowiedni obiekt na kanwie, użytkownik szuka na pasku narzędzia, którego tam nie ma. Powód może być tylko jeden. Na kanwie zaznaczone jest coś innego, niż to co użytkownik ma na myśli.

Należy pamiętać, że w Rysunkach Google, każdy obiekt znajduje się w osobnej warstwie. Nakładając kolejne obiekty możemy zakryć pole i nie będziemy go widzieć. Można jednak go przenieść do najwyższej warstwy i będzie wtedy znów widoczne.

Ramka wokół pola tekstowego ma na rogach tzw. uchwyty do rozciągania i ściskania, oraz jeden uchwyt do obracania. Krawędź ramki umożliwia przesuwanie całej ramki. 

Jak to się robi?


Przy użyciu podstawowego chwytu myszki, czyli “złap, przenieś, upuść” Ta podstawowa czynność jest chyba najczęściej wykonywaną podczas pracy na komputerze. Odbywa się ona w następujących krokach:
  1. ustawiamy kursor myszki na uchwycie, lub krawędzi - dokładnie, w taki sposób, aby kursor przybrał odpowiedni kształt
  2. kiedy kursor ma odpowiedni kształt, przyciskamy i przytrzymujemy lewy przycisk myszy (“złap”)
  3. przesuwamy myszką, czym powodujemy zmianę położenia kursora na ekranie - ustawiamy kursor w pożądanym miejscu (“przenieś”)
  4. zwalniamy lewy klawisz myszy (“upuść”) 
W ten sposób zmieniliśmy położenie jakiegoś obiektu na kanwie. Dzięki takim właśnie czynnościom możemy właśnie tworzyć własną kompozycję.
Po wstawieniu pola tekstowego powinniśmy od razu wpisać jakiś tekst. Przynajmniej jedną literę. Warto to zrobić, ponieważ jeśli pole tekstowe zostawimy puste, a klikniemy na inny obszar kanwy, to pole to zniknie. Ono faktycznie tam będzie cały czas, ale zniknie dla naszych oczu. Jeśli klikniemy w miejsce gdzie się ono znajduje, to ramka należąca do tego pola pokaże się znowu. Osobom początkującym zdarza się, że po wstawieniu pola, zapominają, że ono tam jest. Potem podczas klikania nagle się pokazuje. Jeśli po wstawieniu pola od razu wstawimy tam jakiś znak, to będzie on stale widoczny, a my będziemy wiedzieć gdzie pole jest wstawione. 

Zamiast wstawiać jeden znak możemy od razu oczywiście wpisać odpowiedni, wcześniej przygotowany tekst. Wtedy będziemy od razu widzieć, jak nasze pole prezentuje się na obrazku. 

Podczas wstawiania pola nie przywiązujmy wielkiej wagi do tego, w którym dokładnie miejscu ma ono być. Nie jest też ważne dokładne określenie wielkości tego pola. Położenie i wielkość bardzo łatwo skorygować opisaną powyżej metodą “złap, przenieś, upuść” więc ważne jest aby pole w ogóle wstawić i wpisać tekst. To jest pierwszy krok.

Co możemy dalej zrobić?


Jeśli spojrzymy na paski narzędzi, to w czasie kiedy pole tekstowe jest wstawione, widzimy, że aktywne są narzędzia tekstowe i jednocześnie narzędzia obrazów. Oznacza to, że nie tylko możemy edytować tekst, ale także samo pole. Pole jest bowiem kształtem. A konkretnie prostokątem. 

Tutaj należy się pewne wyjaśnienie. Używając słowa “kształt” nie posłużyłem się nim w potocznym znaczeniu. Chodziło mi o to, że z paska szybkiego dostępu możemy wstawiać obiekty, określane w języku komputerowym jako “kształty”, Nazwa opiera się na skojarzeniu: obiekty te to są określone z góry kształty takie jak prostokąt, okrąg, półokrąg itd, które możemy wstawiać w identyczny sposób jak opisany powyżej dotyczący wstawiania pola tekstowego. Powtórzę: klikamy na ikonkę narzędzia (np. okrąg), po przesunięciu kursora na kanwę przybiera on kształt krzyżyka, metodą “złap, przenieś, upuść” krzyżykiem rozciągamy kształt od punktu, do odpowiedniego rozmiaru. 

Bardzo miłą cechą programu Rysunki Google jest to, że każdy kształt możemy bardzo łatwo przekształcić w pole tekstowe. Wystarczy po umieszczeniu kursora wewnątrz kształtu kliknąć dwukrotnie lewym klawiszem myszy. 

Dzięki temu jeśli chcemy umieścić napis na zdjęciu, to nie tylko będą to litery, ale także tło w dowolnie wybranym kolorze i przezroczystości, z dowolnie wybranym kolorem obramowania i grubością tegoż, a jeśli chodzi o sam tekst, to też możemy wybierać krój czcionki, wielkość, kolor i inne atrybuty liter, oraz kolor podświetlenia. 

Z powyżej wymienionych terminów bliższego wyjaśnienia wymagają chyba dwa z nich. Pierwszy to przezroczystość pola tekstowego. Jest to parametr, który umożliwia nam taką sytuację, że pomimo nałożonego pola, szczegóły obrazu pod spodem będą prześwitywać. Jak przez zamgloną szybę. Przezroczystość możemy regulować od 0% do 100%, co pozwoli nam na uzyskanie najlepszego efektu. Drugim terminem jest podświetlenie napisu. Jest to po prostu nadanie koloru wiersza bezpośrednio za literami. Stosuje się to na przykład kiedy chcemy w tekście szczególnie wyróżnić jakiś wybrany wyraz.

Celem pola tekstowego jest więc umożliwienie użytkownikowi wstawienie tekstu i jego edytowania przy pomocy narzędzi tekstowych. Jednocześnie pole tekstowe samo jest obiektem możliwym do edycji narzędziami obrazu. Połączenie to daje w ręce użytkownika potężne możliwości twórczego działania. 

Widzimy więc, że dodawanie napisu na obrazie jest czynnością bardzo prostą, a dającą wiele możliwości wyrazu artystycznego.

Popularne posty z tego bloga

Klawiatura komputera - podstawowe fakty

Niedoświadczonym użytkownikom komputera warto się zapoznać ze sprawami, które nie są intuicyjne i łatwe do samodzielnego odkrycia podczas klikania. Klawiatura jako urządzenie, jest tego przykładem. W swojej praktyce spotkałem się z osobami, którym najprostsze funkcje klawiatury były nieznane. Gwoli sprawiedliwości, trzeba powiedzieć, że nie odnosi się to jedynie do osób starszych. Zdarzyło mi się zaobserwować sytuacje, kiedy osoby w wieku lat dwudziestu kilku do napisania wielkiej litery włączały caps lock. Wbrew pozorom jednak obsługa klawiatury komputera jest nieskomplikowana. Trzeba zapamiętać dosłownie garstkę informacji, żeby usprawnić użytkowanie tego urządzenia. 

Komputer jest maszyną przetwarzającą informację. Musi być więc wyposażony w urządzenia do przyjmowania informacji i oddawania informacji. W dodatku te urządzenia muszą być przyjazne dla użytkownika. Zbiorczo do tych urządzeń używana jest nazwa interfejs, od angielskiego interface (wym. interfejs)
Jest kilka rodzajów u…

Movie Maker Zapisywanie gotowego filmu.

Pracując z plikiem projektu możemy zamykać i otwierać program. Edytować poszczególne jego składniki, ale przychodzi moment kiedy uważamy, że dzieło jest już gotowe i nadaje się do publikacji. W formacie pliku projektu nie możemy go opublikować, gdyż projekt to jedynie zbiór instrukcji jakie składowe z plików znajdujących się w pamięci stałej komputera mają być umieszczone w filmie. Aby nadać filmowi ostateczny kształt należy go zapisać w formacie, zawierającym rzeczywistą informację o obrazie i dźwięku, a nie o tym gdzie na naszym komputerze taka informacja jest.

Gify na świąteczne laurki

Gify to małe ruchome obrazki wyświetlane najczęściej na stronach internetowych. Zasada działania gifu polega na złożeniu kilku zdjęć – każde różni się nieco od pozostałych – i wyświetlaniu po kolei w krótkich odstępach czasu. 
Być może pamiętacie z dzieciństwa zabawki z kartką i ołówkiem, gdzie poruszając szybko ołówkiem tak, żeby raz była widoczna, raz druga karteczka uzyskać wrażenie ruchu.