Przejdź do głównej zawartości

Jak pisać znaki przestankowe

Pisanie na komputerze jest bardzo przyjemne i łatwe. Pod pewnymi warunkami. Trzeba poznać kilka podstawowych zasad, do których których trzeba się nieco wdrożyć. Nie są one intuicyjne dla osób mających wcześniej kontakt z pisaniem na papierze. Czy to ręcznie, czy na maszynie. Zasady te wywodzą się z niebywałej łatwości edycji tekstu komputerowego, i oddzielenia procesu tworzenia tekstu, od procesu jego wydruku. Jeśli ktoś nabierze nieco wprawy i przyzwyczajenia, to z pewnością uzna, że komputer jest znacznie lepszym narzędziem do komponowania tekstów, aniżeli kartka i ołówek, lub maszyna do pisania. Pisałem już o zasadach tworzenia tekstu, ale trudno wszystkie sprawy ująć za jednym razem. Teraz chciałbym wspomnieć o czymś, co umyka uwadze wielu osób. Czytanie wypowiedzi na forach, a nawet artykułów prasowych zwróciło mi uwagę na ten problem. Chodzi mianowicie o znaki interpunkcyjne. Najpopularniejsze z nich to: kropka, przecinek, mianownik, pytajnik, wykrzyknik. Służą one do wprowadzenia podziału w zdaniu, lub wskazania miejsca, gdzie kończy się zdanie. W tekstach pojawiających się w internecie, nieprawidłowe umiejscowienie znaków przestankowych jest bardzo częste i irytujące. 
Zasada używania tych znaków jest następująca: piszemy je razem z wyrazem poprzedzającym. Znaczy to, że nie używamy spacji przed znakiem interpunkcyjnym, a zawsze robimy to po znaku. Wtedy kropka, lub przecinek jest zawsze bezpośrednio za wyrazem, potem odstęp i dopiero następny wyraz.


Czerwone strzałki wskazują kropki i przecinki umieszczone niepoprawnie.
Zielona strzałka wskazuje kropkę prawidłowo postawioną

Dlaczego tak się robi?
Komputer automatycznie przenosi cały wyraz do nowego wiersza, jeśli nie zmieści się w danej linijce. W języku polskim jest zasada, że przecinek, kropka, lub inny znak interpunkcyjny nie może zaczynać wiersza. Gdybyśmy napisali jakiś wyraz, kliknęli spację i dopiero znak interpunkcyjny, to bardzo często zdarzałoby się, że komputer zachowałby dany wyraz w wierszu powyżej, a do nowego wiersza przeniósłby przecinek i kolejne wyrazy. Dla komputera bowiem wyraz, to ciąg znaków od spacji do spacji. Innymi słowy od odstępu do odstępu. Dlatego jeśli przecinek piszemy razem z literami wyrazu, to komputer traktuje to jak jeden wyraz. Jeśli nie ma miejsca to przenosi wyraz z przecinkiem, a nigdy sam przecinek. Dzięki temu zachowujemy poprawność wobec zasad pisowni polskiej. Oczywiście zasady też mają swoje uzasadnienie. Chodzi o to, żeby osobie czytającej ułatwić zrozumienie tekstu. Przecinek, kropka, pytajnik, wykrzyknik itp. ma za zadanie przybliżyć zapis tekstu do mowy. Znaki te przekazuję informację o przerwach w artykulacji oraz intonacji głosu. Dlatego zawsze powinny być w odpowiednich miejscach. Przykładowo: jeśli całe zdanie mieściłoby się w jednej linijce i tylko kropka zostałaby przeniesiona do następnej, to czytelnik straciłby rytm i orientację w budowie i sensie zdania. Znaki interpunkcyjne, chociaż malutkie i niepozorne, spełniają jednak znaczącą rolę w przenoszeniu treści tekstu. Powinny być więc używane tak, aby czytelnik jak najłatwiej mógł odczytać intencje autora.

Popularne posty z tego bloga

Klawiatura komputera - podstawowe fakty

Niedoświadczonym użytkownikom komputera warto się zapoznać ze sprawami, które nie są intuicyjne i łatwe do samodzielnego odkrycia podczas klikania. Klawiatura jako urządzenie, jest tego przykładem. W swojej praktyce spotkałem się z osobami, którym najprostsze funkcje klawiatury były nieznane. Gwoli sprawiedliwości, trzeba powiedzieć, że nie odnosi się to jedynie do osób starszych. Zdarzyło mi się zaobserwować sytuacje, kiedy osoby w wieku lat dwudziestu kilku do napisania wielkiej litery włączały caps lock. Wbrew pozorom jednak obsługa klawiatury komputera jest nieskomplikowana. Trzeba zapamiętać dosłownie garstkę informacji, żeby usprawnić użytkowanie tego urządzenia. 

Komputer jest maszyną przetwarzającą informację. Musi być więc wyposażony w urządzenia do przyjmowania informacji i oddawania informacji. W dodatku te urządzenia muszą być przyjazne dla użytkownika. Zbiorczo do tych urządzeń używana jest nazwa interfejs, od angielskiego interface (wym. interfejs)
Jest kilka rodzajów u…

Movie Maker Zapisywanie gotowego filmu.

Pracując z plikiem projektu możemy zamykać i otwierać program. Edytować poszczególne jego składniki, ale przychodzi moment kiedy uważamy, że dzieło jest już gotowe i nadaje się do publikacji. W formacie pliku projektu nie możemy go opublikować, gdyż projekt to jedynie zbiór instrukcji jakie składowe z plików znajdujących się w pamięci stałej komputera mają być umieszczone w filmie. Aby nadać filmowi ostateczny kształt należy go zapisać w formacie, zawierającym rzeczywistą informację o obrazie i dźwięku, a nie o tym gdzie na naszym komputerze taka informacja jest.

Gify na świąteczne laurki

Gify to małe ruchome obrazki wyświetlane najczęściej na stronach internetowych. Zasada działania gifu polega na złożeniu kilku zdjęć – każde różni się nieco od pozostałych – i wyświetlaniu po kolei w krótkich odstępach czasu. 
Być może pamiętacie z dzieciństwa zabawki z kartką i ołówkiem, gdzie poruszając szybko ołówkiem tak, żeby raz była widoczna, raz druga karteczka uzyskać wrażenie ruchu.