Przejdź do głównej zawartości

CO TO JEST KURSOR?

► Kursor to narzędzie, umożliwiające użytkownikowi sterowanie czynnościami wykonywanymi przez komputer
► Kursor to łącznik pomiędzy umysłem użytkownika i procesorem maszyny
Wymiana informacji pomiędzy użytkownikiem i komputerem dokonuje się przede wszystkim drogą wzrokową. Mianowicie na ekranie wyświetlane są pewne informacje, które użytkownik może dostrzec wzrokiem i umysłem analizować ich treść.
Programy otwarte są w oknach i posiadają aktywne elementy, czyli przyciski. Również elementy wyświetlanego pliku mogą być aktywne np. zaznaczony fragment tekstu itp. 
Aby móc wykonać jakąś operację na pliku, potrzebne jest narzędzie do przekazania informacji od użytkownika do komputera. Tym narzędziem jest kursor.
► Kursor w praktyce to znak na ekranie 
☞ Przy użyciu myszki, lub innych urządzeń, możemy zgodnie z własną wolą zmieniać położenie kursora względem innych wyświetlanych na ekranie elementów. Umieszczając kursor na wybranym przycisku i klikając jeden raz lewym klawiszem, powodujemy wykonanie polecenia przypisanego do danego przycisku.
➠ Na przykład, aby zamknąć okno programu używamy przycisku ze znaczkiem x. Polecenie, które jest przypisane do tego przycisku brzmi: Zamknij.
Ustawienie kursora na przycisku spowoduje, że procesor komputera przygotowuje się do wykonania polecenia. Jest to sygnalizowane zmianą wyglądu przycisku np. zmianą koloru lub tzw. podświetleniem. Inaczej mówiąc element jest zaznaczony. Kliknięcie - jeden raz lewym klawiszem myszy na zaznaczonym elemencie - daje impuls do wykonania polecenia.
☞ W otwartym oknie programu znajdziemy wiele przycisków sterujących. Kursor myszki umożliwia nam intuicyjny wybór z palety możliwych do wykonania operacji. 
► Kursor jest narzędziem intuicyjnym 
Pozwala na operowanie wirtualnymi przyciskami, tak jakby były realne. Posługujemy się nim w sposób analogiczny do obsługi urządzeń w świecie rzeczywistym. Jeśli używamy pralki do prania, to przyciskamy na różne przyciski i w ten sposób ustawiamy parametry programu - wybieramy odpowiedni rodzaj prania do aktualnej potrzeby, np. inny do rzeczy białych, inny do kolorowych, inaczej pierzemy rzeczy lekko zabrudzone, a jeszcze inaczej mocno, itp. Analogicznie postępujemy w komputerze. Jedyna różnica to taka, że używamy kursora i klawisza myszy, zamiast palca. 
☞ Pole robocze stanowią nie tylko przyciski, ale także inne aktywne elementy. W różnego rodzaju edytorach możemy za pomocą kursora wykonywać operacje, klikając także na wyświetlanych elementach pliku. Przykładem może być edytor zdjęć, gdzie zaznaczamy samo zdjęcie jako element roboczy. W tym przypadku kursor może wskazywać różne polecenia w różnych miejscach zdjęcia. W zależności od położenia może zmienić swój kształt. 
► Kształt kursora
Kursor nie tylko wskazuje komputerowi polecenie do wykonania, ale też użytkownikowi podpowiada, co dany obiekt może wykonać. Jeśli ma kształt strzałki, to stanowi narzędzie do wskazywania i zaznaczania - używane do wykonywania poleceń przycisków. Może także przybierać inne formy, i za każdym razem jest to informacja dla użytkownika. Przykładowo: kursor w kształcie strzałki z dwoma grotami w przeciwnych kierunkach oznacza możliwość zmiany wielkości obiektu na ekranie - bez zmiany położenia. Przycisk w kształcie poczwórnych strzałek podpowiada, że cały obiekt możemy przesunąć w inne miejsce. Kursor w kształcie pionowej kreski mówi, że znajduje się na polu tekstowym i możliwe do wykonania są operacje przypisane do tekstu.
► Kontrolowanie położenia i kształtu kursora jest najważniejszym elementem komunikacji z komputerem 
Początkujący użytkownicy komputera przytłoczeni nadmiarem informacji wyświetlanej na ekranie, często zapominają śledzić położenie i kształt kursora. Bezwiednie klikają myszką, komputer coś wykonuje, a oni nie wiedzą co się stało. W miarę praktyki śledzenie kursora staje się automatyczne. Warto więc dobrze uświadomić sobie rolę kursora, bo to znacznie przyspieszy intuicyjne posługiwanie się komputerem. 
Ciągłe śledzenie kursora jest niezbędne, aby skutecznie posługiwać się komputerem.
► Skróty klawiaturowe
Istnieją inne sposoby obsługi komputera np. wyłącznie za pomocą klawiszy klawiatury (skrótami), ale są one tylko w niewielkim stopniu intuicyjne i to jedynie dla użytkowników angielskojęzycznych. Skróty klawiaturowe wykorzystują bowiem np. przycisk Ctrl i klawisz litery od której zaczyna się słowo polecenia np. Ctrl + P oznacza dla komputera polecenie Print, czyli drukuj. O ile ktoś znający język angielski bardzo łatwo skojarzy literę P ze słowem print, to użytkownik polskojęzyczny nie będzie miał pojęcia dlaczego P jest przypisane do polecenia “drukuj”. Przy wielkiej liczbie dostępnych poleceń, posługiwanie się wyłącznie skrótami klawiszowymi wymagałoby od użytkownika pamięciowego opanowania wielkiej liczby kombinacji klawiszy.
☞ W ostatnim czasie pojawiły się nowoczesne tzw. ekrany dotykowe. Przy ekranach dotykowych można wydawać polecenia komputerowi bez udziału kursora i myszki. Są to rozwiązania bardzo szeroko stosowane zwłaszcza przy małych ekranach np. telefonach, tabletach itp. 
☞ Opracowanie koncepcji kursora stanowiło wielki postęp w ułatwieniu porozumienia użytkownika z komputerem. Jest to rozwiązanie intuicyjne. Nie wymaga od użytkownika zapamiętywania wielkiej ilości abstrakcyjnych formuł, a jedynie zrozumienia ogólnej zasady działania. Same polecenia zaś, są opisane na przyciskach - jeśli kursor ustawimy na przycisku programu i pozostawimy nieruchomo na kilka sekund, to wyświetli się mały komunikat z treścią polecenia, lub ze stanem przycisku. Jest to bardzo dobra pomoc przy nauce posługiwania się nowym programem.

✪ Można się spodziewać, że - pomimo pojawiających się systemów dotykowych i rozpoznawania mowy - kursor jeszcze długo będzie przydatnym narzędziem porozumienia człowieka i maszyny. 

Popularne posty z tego bloga

Klawiatura komputera - podstawowe fakty

Niedoświadczonym użytkownikom komputera warto się zapoznać ze sprawami, które nie są intuicyjne i łatwe do samodzielnego odkrycia podczas klikania. Klawiatura jako urządzenie, jest tego przykładem. W swojej praktyce spotkałem się z osobami, którym najprostsze funkcje klawiatury były nieznane. Gwoli sprawiedliwości, trzeba powiedzieć, że nie odnosi się to jedynie do osób starszych. Zdarzyło mi się zaobserwować sytuacje, kiedy osoby w wieku lat dwudziestu kilku do napisania wielkiej litery włączały caps lock. Wbrew pozorom jednak obsługa klawiatury komputera jest nieskomplikowana. Trzeba zapamiętać dosłownie garstkę informacji, żeby usprawnić użytkowanie tego urządzenia. 

Komputer jest maszyną przetwarzającą informację. Musi być więc wyposażony w urządzenia do przyjmowania informacji i oddawania informacji. W dodatku te urządzenia muszą być przyjazne dla użytkownika. Zbiorczo do tych urządzeń używana jest nazwa interfejs, od angielskiego interface (wym. interfejs)
Jest kilka rodzajów u…

Movie Maker Zapisywanie gotowego filmu.

Pracując z plikiem projektu możemy zamykać i otwierać program. Edytować poszczególne jego składniki, ale przychodzi moment kiedy uważamy, że dzieło jest już gotowe i nadaje się do publikacji. W formacie pliku projektu nie możemy go opublikować, gdyż projekt to jedynie zbiór instrukcji jakie składowe z plików znajdujących się w pamięci stałej komputera mają być umieszczone w filmie. Aby nadać filmowi ostateczny kształt należy go zapisać w formacie, zawierającym rzeczywistą informację o obrazie i dźwięku, a nie o tym gdzie na naszym komputerze taka informacja jest.

Gify na świąteczne laurki

Gify to małe ruchome obrazki wyświetlane najczęściej na stronach internetowych. Zasada działania gifu polega na złożeniu kilku zdjęć – każde różni się nieco od pozostałych – i wyświetlaniu po kolei w krótkich odstępach czasu. 
Być może pamiętacie z dzieciństwa zabawki z kartką i ołówkiem, gdzie poruszając szybko ołówkiem tak, żeby raz była widoczna, raz druga karteczka uzyskać wrażenie ruchu.